WBSO aanvraaginformatie

Meer artikelen

U kunt als particulier of namens een organisatie zelf eenvoudig WBSO aanvragen.

Dit doet u op mijn.rvo.nl. Onder ‘Aanvragen’ leest u hoe u dit kunt doen en vindt u de nieuwe projectformulieren (pdf). Hiermee kunt u een deel van uw aanvraag offline voorbereiden. De antwoorden kunt u eenvoudig laten inlezen in het formulier in eLoket.

Onder ‘Direct regelen’ dient u een aanvraag in, meldt u de realisatie van het project en geeft u de BSN-gegevens van uw werknemers door. U hoeft niet in te loggen op mijn.rvo, dit doet u alleen op eLoket.

Op mijn.rvo.nl leest u ook wat de voorwaarden zijn van de WBSO.

Als u daarbij vragen heeft, helpen onze adviseurs u graag. Dit is kosteloos. Wilt u toch gebruik maken van een tussenpersoon (intermediair)? Lees dan waar u op moet letten, op de pagina ‘Intermediairs’.

Deadline voor indienen aanvragen

Voor ondernemingen met werknemers geldt:

  • U mag maximaal 3 keer per jaar tot en met 31 augustus een aanvraag indienen.
  • U mag per keer voor minimaal 3 en maximaal 12 aaneengesloten maanden WBSO aanvragen per kalenderjaar.
  • U moet uw aanvraag minstens 1 kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode indienen.

Dit betekent dat u:

  • uw aanvraag voor een periode vanaf 1 januari 2018 uiterlijk op 30 november 2017 indient.
  • uw aanvraag voor een periode vanaf 1 april uiterlijk op 28 februari indient.
  • uw aanvraag voor een periode vanaf 1 juli (bijvoorbeeld juli t/m december) uiterlijk op 31 mei indient.
  • uw aanvraag voor de laatste 3 maanden van het jaar uiterlijk op 31 augustus 2018 indient.

Voor zelfstandigen (zzp) geldt:

U kunt elk jaar tot en met 30 september 1 of meerdere aanvragen indienen voor het lopende kalenderjaar (er geldt geen maximum). Uw aanvraag geldt altijd vanaf de indieningsdatum tot het einde van het kalenderjaar. Wilt u voor een heel kalenderjaar WBSO aanvragen? Dien uw aanvraag dan uiterlijk 1 januari in.

Keuze: forfait of werkelijke kosten en uitgaven

Bij uw eerste WBSO-aanvraag voor 2018 moet u aangeven hoe u het WBSO-voordeel voor kosten en uitgaven wilt laten toekennen. U kunt kiezen voor een toekenning op basis van werkelijke kosten en uitgaven of voor een forfaitaire toekenning op basis van uw S&O-uren. De keuze die u bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2018 maakt, geldt voor het gehele kalenderjaar.

Kiest u voor werkelijke kosten en uitgaven? Dan moet u een administratie bijhouden en jaarlijks de gerealiseerde kosten en uitgaven melden. Dit hoeft u niet te doen als u kiest voor een forfait, dan kunt u volstaan met het melden van de gerealiseerde uren. Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl onder ‘S&O-administratie bijhouden’ en ‘Realisatie melden’.

Wilt u meer weten over de berekening van het financiële voordeel en het forfait? Kijk dan op de pagina ‘Financieel voordeel en verrekening’. Zelfstandig ondernemers kunnen geen WBSO-voordeel aanvragen voor kosten en uitgaven. Zij ontvangen een vaste aftrek.

eHerkenning

Wilt u een WBSO-aanvraag indienen? Dan moet u zich online kunnen identificeren via een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). Hiermee is de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd. Lees de informatie op mijn.rvo.nl op welke manier u eHerkenning kunt aanvragen (zie Aanvragen).
Wilt u een aanvraag indienen voor een onderneming anders dan die waarop het eHerkenningmiddel staat geregistreerd? Dat kan, door aan te geven dat u deze aanvraag indient als tussenpersoon. Deze optie vindt u vrijwel direct nadat u het online aanvraagformulier heeft geopend.

Service menu right