Bereken uw fiscale voordeel

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale innovatieregeling. De berekening van het financiële voordeel van de WBSO hangt onder andere af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

Rechtsvorm

Ondernemer zonder personeel

Voor bedrijven die vallen onder de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld zzp-ers) is er een vaste aftrek (S&O-aftrek) als zij minimaal 500 S&O-uren per kalenderjaar maken.

Starters

Voor startende ondernemers is er extra voordeel. Bent u een start-up en heeft u een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend? Dan kunt u misschien gebruik maken van de gebruikelijkloonregeling of aandelenoptieregeling voor start-ups.

Onderneming met personeel

Voor bedrijven die vallen onder de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een BV of NV) berekent RVO.nl het voordeel op basis van:

  • de S&O-uren: Op te geven in de aanvraag.
  • het S&O-uurloon: Berekend op basis van BSN-nummers van S&O-medewerkers van 2 jaar geleden óf een forfaitair uurloon van € 29;
  • kosten en uitgaven voor het S&O-project: Per kalenderjaar maakt u een keuze tussen het forfait óf een begroting van de werkelijke kosten en uitgaven. De hoogte van het forfait voor kosten en uitgaven is:
    • € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren.
    • € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800.
Let op: Er moet een duidelijk verband zijn tussen de opgegeven kosten en de verrichte S&O-werkzaamheden. Bovendien moeten de kosten voor 100% zijn toe te rekenen aan uw project. Uitgaven mogen wel gedeeltelijk toerekenbaar zijn.

Voordeelpercentages en bedragen

U hoeft minder loonheffing af te dragen (S&O-afdrachtvermindering). Het bedrag berekent u als volgt: ((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage 1e of 2e schijf.

Ondergenoemde voordeelpercentages en bedragen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2019.

WBSO in 2019
Tarief per schijfpercentage
Tarief eerste schijf32%
Tarief eerste schijf starters40%
Grens eerste schijf€ 350.000 S&O-(loon)kosten
Tarief tweede schijf16%
Aftrek voor zelfstandigen (>/= 500 S&O-uren)bedrag
Vaste aftrek€ 12.775
Extra aftrek starters€ 6.391*

* U kunt maximaal 3 jaar als starter worden aangemerkt in de eerste 5 jaren dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Wilt u weten welk financieel voordeel de WBSO oplevert? Gebruik de regelhulp. De regelhulp rekent vanaf 1 januari 2019 met de bovenstaande percentages en bedragen voor 2019.

Meer weten?

Heeft u vragen over de WBSO? Neem contact met ons op.

Service menu right