Financieel voordeel en verrekening

Meer artikelen
een WBSO ondernemer aan het werk

De berekening van het financiële voordeel is verschillend voor bedrijven en zelfstandigen.

Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek (de S&O-aftrek) van € 12.623 voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende ZZP-ers is er bovendien een extra aftrek van € 6.315*.

Voor bedrijven is er de S&O-afdrachtvermindering die u als volgt kunt berekenen:
((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage
Er gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage voor alle S&O-kosten: het totaal aan S&O-loonkosten, plus de overige kosten en uitgaven (of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven).

Bent u starter, dan bedraagt het percentage zelfs 40% voor de eerste € 350.000 aan S&O-(loon)kosten. Zie het overzicht in onderstaande tabel.
De S&O-uren geeft u op in uw aanvraag. U maakt een schatting van het aantal uren dat u en/of uw personeel gaat besteden aan de S&O-projecten in de periode waarvoor u aanvraagt.

 2018

Voordeelpercentages voor bedrijven

Tarief eerste schijf

32%

Tarief eerste schijf starters

40%

Grens eerste schijf

€ 350.000
S&O-(loon)kosten

Tarief tweede schijf

14%

 

Aftrek voor zelfstandigen (≥ 500 S&O-uren)

Vaste aftrek

In 2018 is deze € 12.623

Extra aftrek starters

In 2018 is deze € 6.315*

* U kunt maximaal 3 jaar als starter worden aangemerkt in de eerste 5 jaren dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Bovengenoemde voordeelpercentages en bedragen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2018.

Meer over de WBSO in 2018 vindt u bij officiele bekendmakingen WBSO.

Berekening van het uurloon

Voor de berekening van het financiële voordeel voor bedrijven (niet voor zelfstandigen) moet het S&O-uurloon bekend zijn. Dit kan op 2 manieren worden berekend:

  1. RVO.nl berekent het S&O-uurloon aan de hand van de burgerservicenummers (BSN’s) van uw S&O-medewerkers van 2 jaar geleden. RVO.nl vraagt u deze BSN’s elektronisch te melden via eLoket, als u 2 jaar geleden een S&O-verklaring heeft ontvangen. U moet de BSN’s dus altijd uiterlijk gelijktijdig met uw aanvraag indienen, omdat het S&O-uurloon bekend moet zijn voor het versturen van uw S&O-verklaring.
  2. Heeft u 2 jaar geleden geen gebruik gemaakt van de WBSO? Dan rekent RVO.nl met een forfaitair uurloon van € 29.

Berekening van het forfait voor kosten en uitgaven

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4 per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren.

Hoe verrekent u het financiële voordeel van de WBSO?

Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen met de Belastingdienst in uw aangiftes loonheffing of met uw inkomstenbelasting (als u een zelfstandige bent).

Voor bedrijven geldt:

  • U kunt het WBSO-voordeel via uw aangiftes loonheffing verrekenen zodra u uw S&O-verklaring van RVO.nl heeft ontvangen.
  • De hoogte van de toegekende S&O-afdrachtvermindering en hoe u dit verrekent staat vermeld in uw S&O-verklaring.
  • U kunt de S&O-afdrachtvermindering per aangiftetijdvak afstemmen op de daadwerkelijke realisatie. Zo voorkomt u dat u achteraf moet terugbetalen.
    Voor de verrekening is het loonheffingennummer in de S&O-verklaring leidend. U kunt het bedrag dus alleen verrekenen met de loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) op het loonheffingennummer in de S&O-verklaring.
  • U mag de S&O-afdrachtvermindering die betrekking heeft op een deel van het jaar, in het gehele jaar verrekenen met de loonheffing.
  • U kunt de S&O-afdracht niet toepassen op de premies werknemersverzekeringen en bijdragen zorgverzekeringswet.

Voor zelfstandigen geldt:

U mag het bedrag aan S&O-aftrek claimen bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarop de S&O-verklaring(en) betrekking heeft (hebben), op voorwaarde dat u ook 500 of meer S&O-uren heeft gerealiseerd.

Meer informatie over de verrekening vindt u in de Handleiding WBSO. Deze vindt u als download op de pagina Publicaties.

Gebruikelijkloonregeling start-ups

Bent u een start-up en heeft u een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend? Dan kunt u misschien gebruik maken van de gebruikelijkloonregeling voor start-ups.

WBSO Regelhulp

Weten welk financieel voordeel de WBSO oplevert? Gebruik de WBSO-regelhulp.

Service menu right