Kom ik in aanmerking voor de WBSO?

Meer artikelen

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector.

Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen.

Wie kunnen gebruik maken van de WBSO?

  • Ondernemers die werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren (in de WBSO-regeling aangeduid als ‘bedrijven’ of ‘S&O-inhoudingsplichtigen’) en geen publieke kennisinstelling zijn.
  • Zelfstandigen die ondernemer zijn voor inkomstenbelasting en jaarlijks zelf 500 uur of meer aan speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren. Heeft u als zelfstandige werknemers in dienst? Dan kunt u voor zowel uw eigen S&O-uren als voor de S&O-uren van uw werknemers WBSO aanvragen.

Regelhulp en Quickscan WBSO

Wilt u snel weten of u misschien gebruik kunt maken van de WBSO? Gebruik dan de handige regelhulp of raadpleeg de quickscan.

WBSO regelhulp banner

Voor welke projecten kan ik WBSO aanvragen?

  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Voor welke werkzaamheden kan ik WBSO aanvragen?

Een uitgebreide toelichting over de werkzaamheden die in aanmerking komen voor de WBSO, leest u in de 'Handleiding WBSO'. Deze vindt u op de pagina Publicaties. Wij raden u aan om deze handleiding goed te lezen voordat u uw aanvraag indient.

Voor de farmacie is een aparte lijst vastgesteld met S&O-werkzaamheden waarvoor u gebruik kunt maken van de WBSO. NB.: Wijzigingen in de afbakening van de WBSO die zijn doorgevoerd na de datum van de farmaciebrief (30-01-1998) gelden ook voor farmacieprojecten. Bekijk daarvoor de Regeling S&O-afdrachtvermindering.

Relevante wet- en regelgeving, zoals de WVA en de Regeling S&O-afdrachtvermindering kunt u raadplegen op de pagina ‘Officiële bekendmakingen WBSO’.

Voor welke kosten en uitgaven kan ik WBSO aanvragen?

Bedrijven (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die gemaakt worden voor het uitvoeren van een eigen S&O-project.

De WBSO maakt onderscheid tussen kosten en uitgaven:

  • Kosten: het totale bedrag exclusief loonkosten dat is betaald voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk.
  • Uitgaven: het totale bedrag dat is betaald voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk.

Een uitgebreide omschrijving van de kosten en uitgaven waarvoor u WBSO kunt aanvragen, staat in de Handleiding WBSO. Deze vindt u op de pagina Publicaties.

Download:

Service menu right