Verplichtingen WBSO

Als u WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) heeft aangevraagd en een S&O-verklaring heeft ontvangen voor S&O-werkzaamheden, dan moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

Aan welke verplichtingen u specifiek moet voldoen hangt mede af van uw bedrijfstype.

Verplichtingen per bedrijfstype

Onderneming met personeel (bijv. BV, NV)

 • U houdt een S&O-administratie bij
 • U meldt uiterlijk 31 maart hoeveel S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) u in het voorgaande jaar heeft gemaakt,
 • U geeft burgerservicenummers (BSN's) van uw S&O-medewerkers in 2017 door voor de berekening van het S&O-uurloon voor 2019. Dit doet u alleen als u in 2017 gebruik heeft gemaakt van de WBSO.

Ondernemer zonder personeel (zzp-ers)

 • U houdt een S&O-administratie bij,
 • U meldt de gemaakte S&O-uren als dit minder is dan 500 uur. RVO.nl trekt dan uw S&O-verklaring in. U kunt de S&O-aftrek niet toepassen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Zelfstandigen met werknemers

Voor uw werknemers gelden dezelfde verplichtingen als voor een onderneming met personeel.

Controle

Wij zien erop toe dat het gebruik van de WBSO aan de voorwaarden voldoet. Adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunnen een administratieve controle uitvoeren of een controlebezoek brengen aan uw onderneming.
Tijdens een bedrijfsbezoek controleert een adviseur van RVO.nl:

 • of de gegevens in uw aanvraag overeenstemmen met de praktijk
 • of uw S&O-administratie voldoet aan de wettelijke vereisten
 • of u de werkzaamheden en S&O-uren heeft verantwoord in uw S&O-administratie
 • of u kosten en uitgaven heeft verantwoord in uw S&O-administratie (dit is alleen verplicht als u bij uw aanvraag heeft gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven')
 • of u de mededeling tijdig en juist heeft gedaan
 • of u, indien van toepassing, de juiste burgerservicenummers heeft aangeleverd voor de bepaling van uw S&O-uurloon

De Belastingdienst controleert alleen of u het bedrag van de afgegeven beschikkingen juist verrekent. Als wij tijdens een controle nalatigheid of onzorgvuldigheid constateren, kan er een correctie S&O-verklaring nodig zijn. In sommige gevallen leggen wij, naast een correctie, ook een boete op.

U moet voor een eventuele controle een S&O-administratie bijhouden. Lees hoe u een S&O-administratie bijhoudt.

Realisatie melden

Uiterlijk 31 maart moet u de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven van het voorgaande jaar aan ons doorgeven. U kunt gebruik maken van een aantal handige hulpmiddelen voor het melden van de juiste gegevens. Maak voor uw mededeling gebruik van:

 • Stappenplan mededelen WBSO (pdf).  
 • rekentool (excel) en toelichting op de rekentool  (pdf) om eenvoudig de totalen van uw gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven per S&O-verklaring te bepalen.
 • Handleiding mededelen WBSO (pdf) met veel gestelde vragen en voorbeelden over het schuiven met uren, kosten en uitgaven.

U vindt hulpmiddelen voor de mededeling op mijn.rvo.nl/wbso > realisatie melden.

Meer weten?

Lees meer over de verplichtingen in Een WBSO-aanvraag en dan 2019.

Service menu right