Werkwijze IOP’s

Meer artikelen
Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma's IOP's

Subsidies voor een IOP werden verstrekt via tenderprocedures. Deze worden aangekondigd in de Staatscourant.

Deelnemen aan een IOP

Alleen samenwerkingsverbanden met minimaal een Nederlands publiek gefinancierde kennisinstelling en minimaal 2 Nederlandse ondernemers konden in aanmerking komen voor financiering van een IOP-project. Dit samenwerkingsverband mocht geen rechtspersoon zijn. Buitenlandse onderzoeksinstellingen en ondernemers konden ook meedoen.

Welke projecten kwamen voor subsidie in aanmerking?

Een IOP-onderzoeksproject was een voor Nederland nieuw, planmatig en met elkaar samenhangend geheel van activiteiten. Binnen de subsidieregeling waren 3 soorten onderzoek mogelijk:

  • Fundamenteel onderzoek: de uitbreiding van de algemene wetenschappelijke en technische kennis, zonder industriële of commerciële doelstellingen.
  • Industrieel onderzoek: onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis om het te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te verbeteren.
  • Preconcurrentiële ontwikkeling: het omzetten van de resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten.

Ieder IOP heeft een programmaplan met een looptijd van maximaal 4 jaar. Daarna kon het programma eenmalig verlengd worden met eenzelfde periode. De onderwerpen of thema’s waarop projecten werden gesubsidieerd zijn voor ieder IOP vastgesteld in het meerjarenprogramma. Deze meerjarenprogramma’s kunt u opvragen bij het programmabureau van het betreffende IOP. 

Service menu right