Wilt u invloed op Horizon 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wilt u invloed op Horizon 2020

Gesloten
02-08-2018

Vindt u dat uw onderzoeksonderwerp van groot belang is voor Europa? Past het binnen de Europese doelstellingen en zou het daarom op de Europese onderzoeksagenda moeten staan? Team IRIS kan u daarbij helpen.

Voor ieder onderdeel binnen de 3 pijlers van Horizon 2020 stelt de Europese Commissie stelt elke 2 jaar de werkprogramma’s (work programme) op. Dit document beschrijft de aard en vormgeving van projecten. Het geeft ook specifiek aan welk onderzoeksonderwerp voor financiering in aanmerking komt.

Het Programma Comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten, keurt het werkprogramma goed. Deze vormen de basis voor de oproepen van voorstellen (calls). De deadlines waarvoor aanvragers hun voorstellen moeten indienen verschillen per oproep (call). 

U kunt via verschillende wegen uw stem laten horen. Bijvoorbeeld via een klankbordgroep of een European Technology Platform (ETP).

  Tips voor invloed op Europese onderzoeksagenda

  1. Neem contact op met de adviseur(s) van Team IRIS. Hij of zij kan geeft u advies over de beste strategie en kan uw ideeën voorleggen aan de Nederlandse leden van het Programma Comité.
  2. Zorg voor een goede en beknopte beschrijving van het onderzoeksonderwerp. Leg uit waarom het onderwerp belangrijk is voor Europa en door de Europese Commissie ondersteund zou moeten worden. Wees daarvoor goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in Europa. De website van Neth-er kan daarbij handig zijn.
  3. Creëer draagvlak voor dit onderwerp door steun te zoeken bij:
   - Een European Technology Platform dat zich met dit onderwerp bezighoudt.
   - De nationale vertegenwoordiging in het Programma Comité via de bijeenkomsten van de Horizon2020-klankbordgroepen. Belangrijk is dat het voorstel moet passen binnen het Nederlandse beleid.
   - Onderzoekers in andere landen. Laat hen contact zoeken met hun vertegenwoordigers in het Programma Comité en de National Contact Points. Belangrijk is dat verschillende partijen uw onderwerp ondersteunen. Zo hoort de Europese Commissie van verschillende kanten dat dit onderwerp een belangrijke onderzoeksprioriteit vormt.
  4. Sluit aan bij de resultaten van eerdere Europese projecten. Benut eventuele contacten die u heeft binnen de Europese Commissie. Nodig vertegenwoordigers van de Europese Commissie uit voor een workshop over het onderwerp.
  5. Wees realistisch. Een beperkt aantal onderzoeksonderwerpen kan in de thematische werkprogramma’s worden opgenomen. Alleen onderwerpen met een duidelijke meerwaarde voor Europa maken een kans.
  6. Begin vroeg. De meeste impact bereikt u in een vroeg stadium, ongeveer 1 jaar voor de publicatie van het werkprogramma.

  EUPMAN, forum van EU-projectmanagers

  Bent u projectmanager op een Horizon 2020 project? Dan bevelen wij u aan om lid te worden van EUPMAN. Dit is een onafhankelijk forum van EU-projectmanagers in Nederland, waarin de leden elkaars vragen beantwoorden en ervaringen uitwisselen. De meeste vragen gaan over de praktische kanten van de uitvoering van Horizon 2020 projecten, en zijn vaak juridisch en financieel van aard.

  RVO.nl is lid van EUPMAN, maar heeft geen coördinerende rol.
  Voor meer informatie en aanmelding als lid: raadpleeg de website van EUPMAN.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.