Wind op zee R&D

Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor de subsidie Wind op zee R&D krijgen. Deze regeling steunt projecten zonder demonstratiemogelijkheden.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Het gaat ook om projecten die verder van de markt staan en mogelijk pas na 2023 tot daadwerkelijke toepassingen zullen leiden. De activiteiten waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan de slag gaan om innovaties, nieuwe technieken en werkmethodes te ontwikkelen, zijn in het InnovatieContract Wind op Zee ondergebracht in vijf innovatiethema’s:

  1. Ondersteuningsconstructies
  2. Windturbines en windcentrale
  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet
  4. Transport, Installatie en Logistiek
  5. Beheer en Onderhoud

Budget

Project

Subsidieplafond

2018

Wind op Zee R&D project

€ 4,8 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

Om uw aanvraag voor te bereiden vindt u hier de benodigde formulieren. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Wind op zee R&D? Ga dan naar Mijnrvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Achtergrond

De subsidie Wind op zee R&D maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Service menu right