Wind op zee R&D

De pagina's van de Topsector energie regelingen worden de komende weken gewijzigd voor de openstelling 2018. De subsidie Wind op zee R&D opent op 3 april 2018, onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor de subsidie Wind op zee R&D krijgen. Deze regeling steunt projecten die mogelijk zijn zonder demonstratiemogelijkheden.

Daarnaast gaat het om projecten die verder van de markt staan en mogelijk pas na 2023 tot daadwerkelijke toepassingen zullen leiden. De activiteiten waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan de slag gaan om innovaties, nieuwe technieken en werkmethodes te ontwikkelen, zijn in het InnovatieContract Wind op Zee ondergebracht in een vijftal innovatiethema’s:

  1. Ondersteuningsconstructies
  2. Windturbines en windcentrale
  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet
  4. Transport, Installatie en Logistiek
  5. Beheer en Onderhoud

Budget

Project

Subsidieplafond

2018

Wind op Zee R&D project

€ 4,8 miljoen

Voorwaarden

Aanvragen

  • De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag indienen.
  • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.
Projectidee toetsen Subsidie energie-innovatie

Voortgang en afronden van projecten TSE

Voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling ga naar Voortgang en afronden van projecten TSE.

Download

Achtergrond

De subsidie Wind op zee R&D maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Service menu right