Windpark Krammer

Meer artikelen

De initiatiefnemers Deltawind en Zeeuwind zijn voornemens om een windpark te realiseren (inclusief de daarbij behorende infrastructuur) rondom het Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland. Het windpark zal een vermogen hebben van ruim 100 MW.

Om dit project mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden aangepast. Dat is gebeurd via een inpassingsplan vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de Minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.
  • Terinzagelegging startnotitie van 7 oktober 2011 tot en met 17 november 2011.

Inpassingsplan en vergunningen fase 1

InpassingsplanInpassingsplan (link naar RO-portaal)
Printversie inpassingsplanInpassingsplan Windpark Krammer (pdf, 10 MB), plankaarten: Zuid (pdf, 1 MB) en Noord (pdf, 2 MB)
MilieueffectrapportZie: website Commissie voor de m.e.r.
  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 5 september 2014 tot en met 16 oktober 2014.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 8 april 2015 tot en met 20 mei 2015.
  • Officiele naam inpassingsplan: "Windpark Krammer".
  • Inpassingsplan vastgesteld: 10 maart 2015.
  • Uitspraak Raad van State 16 maart 2016, rechtsgevolgen van het inpassingsplan in stand gelaten, uitspraak
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 16 maart 2016.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, 070-379 89 79.

Perscontacten

Service menu right