KP7 publicaties

Meer artikelen
Zevende Kaderprogramma (KP7)

KP7 in 7 stappen

U heeft plannen om samen met buitenlandse partners onderzoek te verrichten dat u kunt inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. In dat geval bestaat de kans dat u gebruik kunt maken van Europese subsidie: de Europese Commissie trekt in de periode 2007 – 2013 circa € 50 miljard uit voor het stimuleren van technologisch onderzoek. Dat geld wordt besteed in het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Voor insiders: KP7. Deze gids helpt u op weg.

Lees verder: KP7 in 7 stappen. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Nederlandse topsectoren in KP7

Nederlandse organisaties hebben in totaal 1,6 miljard euro ontvangen vanuit de Europese Unie tijdens de eerste vier jaar (2007-2010) van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Een groot deel van dit budget gaat naar toegepast onderzoek, dat direct aansluit bij de aandachtsgebieden van de Nederlandse topsectoren. Binnen deze gebieden ontvangen Nederlandse organisaties circa 900 miljoen euro. Dit boekje geeft de topsectoren inzicht in hoe ze presteren ten opzichte van de rest van Europa. U vindt hierin hoe succesvol Nederlandse bedrijven en instelling uit de 9 topsectoren zijn binnen het Zevende Kaderprogramma van 2007 tot en met 2010. U ziet per sector welke rol ze hebben. Met welke landen ze het meest samenwerken. Wie de grote spelers zijn. En hoeveel financiering ze ontvangen.

Lees verder: Nederlandse topsectoren in KP7. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

ERC in the Spotlight
Vijf jaar ERC vanuit Nederlands perspectief. Een brochure over de European Research Council (ERC), het Europese programma voor onafhankelijk onderzoek. Deze brochure bevat interviews met enkele van de laureaten en geeft een goed overzicht van onderzoek uitgevoerd met ERC subsidies.

Lees verder: ERC in the Spotlight. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Analyses Kaderprogramma

Naast onderstaande publicaties (bij Download) kunt u ook onze CORDIS-website voor KP7-deelname raadplegen.

Nederlandse mkb's in KP7

Wij vroegen aan 2 succesvolle Nederlandse mkb-spelers waarom zij deelnemen, wat het hen oplevert en wat zij anderen aanraden. We gaan in op de vele mogelijkheden die de laatste calls van KP7 bieden. En we geven de belangrijkste bevindingen uit een analyse van de mkb-deelname tot nu toe.
Tot slot wordt aangegeven welke mogelijkheden mkb’s in de toekomst krijgen in Horizon 2020, de opvolger van KP7, dat in 2014 van start gaat.

Lees verder: Nederlandse mkb's in het Zevende Kaderprogramma (KP7) of bekijk de volledige analyse over mkb-deelname: Nederlands mkb in KP7. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Internationale samenwerking in R&D
Dat Nederlanders van oudsher goed zijn in het maken van contact over de grens, is bekend. Maar hoe zit dit bij samenwerking in onderzoek en innovatie, vooral met partners in landen buiten Europa? Werken we veel samen met specifieke landen of regio’s? Op bepaalde onderwerpen? En hoeveel geld levert deze samenwerking op?

Lees verder: Internationale samenwerking in R&D. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Nederland in KP7 2011
Een analyse over de prestaties van Nederlandse organisaties in de eerste vier jaar van KP7 (2007-2010).
Nederlandse onderzoekers bij kennisinstellingen en bedrijven hebben de afgelopen3 jaar ruim 1,6 miljard euro aan financiering ontvangen vanuit het Zevende Kaderprogramma (KP7) De Nederlandse overheid droeg in deze periode circa 1,2 miljard euro bij aan KP7. Dit betekent dat er ruim 400 miljoen euro meer is ontvangen, dan werd uitgegeven.

Lees verder: Nederland in KP7 2011. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Nederland in KP7 2010
In deze publicatie worden de resultaten van Nederlandse organisaties in het Zevende Kaderprogramma
geanalyseerd tot 2010. Het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (KP7) loopt van 2007 tot en met 2013. Deze analyse is gebaseerd op informatie over de KP7-oproepen in 2007, 2008 en 2009. In deze periode is € 15,9 miljard aan subsidie verstrekt. In totaal ontvangt Nederland hiervan ruim € 1 miljard.

Lees verder: Publicatie Nederland in KP7 2010. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Nederland in KP7 2009
In deze publicatie worden de resultaten van Nederlandse organisaties in het Zevende Kaderprogramma geanalyseerd tot 2009.

Lees verder: Nederland in KP7 2009. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Nederland in KP7 2008
In deze publicatie worden de resultaten van Nederlandse organisaties in het Zevende Kaderprogramma geanalyseerd tot 2009.

Lees verder: Nederland in KP7 2008. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Nederland en het Zesde Kaderprogramma
Deze brochure geeft een overzicht van de resultaten van Nederland in het Zesde Kaderprogramma over de gehele looptijd van 2002 tot en met 2006.

Lees verder: Nederland en het Zesde Kaderprogramma - De Eindbalans. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Nederland en het Vijfde Kaderprogramma 1998-2002
Deze brochure geeft een overzicht van de resultaten van Nederland in het Vijfde Kaderprogramma over de gehele looptijd van 1998 tot en met 2002.

Lees verder: Nederland en het Vijfde Kaderprogramma. U vindt dit document onderaan de pagina bij Download.

Downloads:

Service menu right