Service menu right

Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

 • Celtic-Plus

  Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen om innovatieve R&D-projecten in de telecommunicatie-industrie te stimuleren en ondersteunen. Het gaat om marktgericht toegepast onderzoek waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

  Open
 • Eureka: programma internationale marktgerichte R&D

  Financiële ondersteuning voor bedrijven en organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

  Open
 • Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

  Subsidie voor mkb-ondernemers voor het ontwikkelen van marktgerichte, nieuwe technologieën in een Europees samenwerkingsverband. Zij moeten een specifiek deel van hun omzet of fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

  Open
 • Extra fiscaal voordeel voor start-ups

  Fiscale regeling voor start-ups die een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend. Met gebruikelijkloonregeling voor start-ups of de aandelenoptieregeling voor start-ups betaalt u als start-up minder loonbelasting.

  Open
 • Horizon 2020: Bio-economie

  Subsidie voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw, uitbaten van leven in zee en bio-economie. Internationale samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Energie

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden om te zorgen voor veilige, schone en efficiënte energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: European Research Council (ERC)

  Persoonlijke beurs voor de allerbeste wetenschappers die zich bezighouden met grensverleggend, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Zowel voor talentvolle startende wetenschappers als ervaren onderzoekers. De Europese onderzoeksraad (ERC) is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Fast Track to Innovation

  Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen om een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt te geven. De FTI subsidie is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: ICT

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden om wereldleiderschap in onderzoek en ontwikkeling van ICT na te streven. De uitdagingen zijn onder andere 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Nanotechnologie (NMPB)

  Financiering voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op het gebied van nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie of geavanceerde productie en processen. Samenwerking met buitenlandse partners is verplicht. De regeling is onderdeel van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Onderzoeksinfrastructuren

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden die de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren versterken, zoals bibliotheken, databanken of onderzoekschepen. Dit instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Ruimtevaart

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden in de ruimtevaartindustrie om bijvoorbeeld 'space data' te gebruiken voor wetenschappelijke, publieke en commerciële doelen. Ook voor mkb. De regeling is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Slim, groen en geïntegreerd transport

  Subsidie voor organisaties met een unieke expertise of capaciteit, gericht op veilig, milieuvriendelijk transport of mobiliteit binnen de EU. Alleen consortia van partners uit 3 verschillende landen kunnen een voorstel indienen, behalve bij CleanSky2. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Horizon 2020: Veilige Samenleving

  Subsidie voor organisaties actief in veiligheidsonderzoek, om nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen. In de projecten moet een eindgebruiker betrokken zijn bij de veiligheidsoplossingen. Internationale samenwerking is vaak verplicht. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Joint Industry Projects (JIP)

  Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die bezig zijn met verduurzaming van het industriële energiesysteem, gericht op nieuw toegepast R&D onderzoek. Het samenwerkingsverband zorgt zelf ook voor een substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage.

  Tijdelijk gesloten
 • JTI Fuel Cells and Hydrogen

  Europese subsidie voor ondernemers die in een partnerschap samenwerken met als doel waterstof- en brandstofcellen commercieel haalbaar te maken.

  Open
 • Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden met als doel economie en maatschappij duurzamer te maken, bijvoorbeeld met aardobservatie, eco-innovatie, duurzame steden en cultureel erfgoed. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • MIT: Haalbaarheidsprojecten

  Subsidie-instrument van de MIT voor mkb om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. Minstens 60% van de kosten van een haalbaarheidsproject moet bestaan uit een haalbaarheidsstudie.

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: Kennisvouchers

  Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 50% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

  Tijdelijk gesloten
 • MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

  Subsidie voor samenwerkende mkb'ers om een R&D samenwerkingsproject op te zetten, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocesssen of diensten.  

  Tijdelijk gesloten

Verfijnen

Verfijnen met facetten