Service menu right

Veelgestelde vragen Pacht

U vindt hier antwoorden op een aantal vragen over Pachten en verpachten. Heeft u vragen over het indienen van een overeenkomst? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op mijn.rvo.nl.

Veelgestelde vragen

Ik wil advies van de grondkamer. Mag dat?

De grondkamer mag helaas geen advies geven omdat ze onpartijdig moeten zijn. Ze mogen alleen de regels uitleggen. Wilt u advies? Neem dan contact op met een (juridisch) adviseur. Dit geldt voor alle adviesvragen over pacht.

Hoe bereken ik de pachtprijs?

Elk jaar, op 1 juli, worden de nieuwe regionormen en veranderpercentages vastgesteld. De jaarlijkse aanpassing werkt automatisch door in de pachtprijs van lopende pachtovereenkomsten. De wijziging in de regionorm en de veranderpercentages vindt u op de pagina Pachtnormen en prijzen.

De maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter en voor teeltpacht. U hoeft de gewijzigde pachtprijs niet te laten toetsen door de grondkamer.

Rekenregels en voorbeelden

Wilt u voor een lopende overeenkomst de nieuwe pachtprijs berekenen? Op de pagina Pachtprijzen berekenen leest u hoe u dat doet en wanneer u welke rekenregels toepast. Ook vindt u daar een aantal rekenvoorbeelden.

Ik wil 1 hectare of minder landbouwgrond verpachten. Moet ik een pachtovereenkomst indienen?

Wilt u een stuk landbouwgrond van maximaal 1 hectare verpachten? Veel pachtregels gelden dan niet. U hoeft deze overeenkomst niet te laten goedkeuren door de grondkamer. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen.

Wel indienen

In de volgende situaties moet u de pachtovereenkomst wel laten registreren en goedkeuren:

  • als de pachtovereenkomst is ingegaan vóór 31 oktober 1995
  • bij tuinland in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland met een minimale oppervlakte van 0,5 hectare
  • als tussen verpachter en pachter meerdere pachtovereenkomsten zijn gesloten met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 1 hectare (of 0,5 hectare)

Waar vind ik de nieuwe regionormen en veranderpercentages?

De wijziging in de regionorm en de veranderpercentages vindt u op de pagina Pachtnormen en prijzen.

Ik heb een vraag over erfpacht. Moet ik hiervoor bij de grondkamer zijn?

Nee, voor een vraag over erfpacht of het opmaken van een erfpachtcontract moet u bij de notaris zijn. Erfpacht is een zakelijk recht en valt niet onder de pachtwetgeving. Pacht is een persoonlijk recht.

Wat kost het indienen van een pachtovereenkomst?

Dit hangt af van het soort verzoek. De tarieven voor alle soorten verzoeken vindt u op de pagina Pachten en verpachten onder Kosten.

Wanneer is de volgende vergadering van de grondkamer?

U vindt de vergaderingen van alle grondkamers in het vergaderrooster op de pagina Toetsing door grondkamer. Staat uw verzoek geagendeerd voor vergadering? We weten helaas niet in welke vergadering we uw verzoek behandelen.