1. Equivalente maatregelen

    Mest / Gebruiksnormen

    Heeft u in 2016 en 2017 hogere gewasopbrengsten gehad? Dan kon u voor 2018 wellicht gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Ook kon u een extra norm gebruiken als u...

  2. Wijzigingen in het mestbeleid per 1 januari 2018

    Het mestbeleid is voortdurend in beweging. Ook in 2018 zijn er een aantal wijzigingen   Het gaat om: het 6 e actieprogramma de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en...

    15 januari 2018

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right