1. Wijzigingen mestbeleid 2019

    Mestbeleid / Mest

    De regels voor gebruiksnormen veranderen in 2019. Die voor het gebruik, wegen en bemonsteren van meststoffen ook. Op deze pagina leest u wat de nieuwe regels zijn. Deze...

  2. Equivalente maatregelen

    Mest / Gebruiksnormen

    Heeft u in 2016 en 2017 hogere gewasopbrengsten gehad? Dan kon u voor 2018 wellicht gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Ook kon u een extra norm gebruiken als u...

Service menu right