1. Wijzigingen mestbeleid 2019

    Mestbeleid / Mest

    De regels voor gebruiksnormen zijn veranderd in 2019. Die voor het gebruik, wegen en bemonsteren van meststoffen ook. Op deze pagina leest u wat de nieuwe regels zijn.  

  2. Equivalente maatregelen

    Mest / Gebruiksnormen

    Landbouwers die de afgelopen jaren hogere gewasopbrengsten hadden, of rijenbemesting in mais toepassen op zand- en lössgrond kunnen een extra stikstof- of fosfaatnorm gebruiken....

Service menu right