1. Mest

  Agrarisch ondernemen / Mestbeleid

  Het mestbeleid in Nederland is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Elke lidstaat moet zich aan deze richtlijn houden. Hierin zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid...

 2. Fosfaatreductiemaatregelen 2017

  Mestbeleid / Mest

  Nederland moet in 2017 de fosfaatproductie terugbrengen naar het niveau dat is toegestaan voor het behoud van derogatie. Op 3 februari 2017 heeft de staatssecretaris de Tweede...

 3. Gebruiksnormen mest

  Mestbeleid / Mest

  Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest gebruiken. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af...

 4. Mest vervoeren en opslaan

  Mestbeleid / Mest

  Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert op uw bedrijf, moet u dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en overige meststoffen wegen en bemonsteren...

 5. Mest uitrijden

  Mestbeleid / Mest

  Wilt u dierlijke mest of een andere meststof uitrijden? Dat kan niet zomaar. Hoeveel en wanneer u mest kunt uitrijden en gebruiken hangt af van uw grondsoort, grondgebruik,...

 6. Mestanalyse en laboratoria

  Mestbeleid / Mest

  Voor het analyseren van dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en andere meststoffen moeten laboratoria werken volgens strenge richtlijnen. In de Meststoffenwet staan regels om...

 7. Mest bewerken en behandelen

  Mestbeleid / Mest

  U kunt mest bewerken/behandelen en verwerken. Informatie en regels rondom mestbewerking kunt u op deze pagina lezen. Mest bewerken en behandelen Bij mestbewerken ondergaat de mest...

 8. Mest importeren en exporteren

  Mestbeleid / Mest

  Nederlandse veehouders produceren meer mest dan we in eigen land kwijt kunnen. Toch importeren anderen ook mest naar Nederland. Er zijn verschillende regels die de totale...

Pagina's

Service menu right