1. Mestanalyse en laboratoria

    Mestbeleid / Mest

    Voor het analyseren van dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en andere meststoffen moeten laboratoria werken volgens strenge richtlijnen. In de Meststoffenwet staan regels om...

  2. Controle en handhaving

    Mestbeleid / Mest

    In de Meststoffenwet is een aantal regels opgesteld. Hieraan moeten alle landbouwbedrijven en intermediaire ondernemingen voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren...

Pagina's

Service menu right