1. Equivalente maatregelen

    Mest / Gebruiksnormen

    Heeft u in 2016 en 2017 hogere gewasopbrengsten gehad? Dan kon u voor 2018 wellicht gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Ook kon u een extra norm gebruiken als u...

  2. Derogatie

    Mest / Gebruiksnormen

    U mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om af te wijken van deze...

Pagina's

Service menu right