Staat uw bedrijf op 15 mei bij KVK ingeschreven met een landbouwactiviteit (agrarische SBI-code) als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging?

Agrarische SBI-codes zijn SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016. Dit zijn landbouwactiviteiten. Ook SBI-code 1051 is een landbouwactiviteit, als u minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf produceert.

U bent in 2024 actieve landbouwer. U voldoet aan de inschrijfeisen van KVK.

Heeft u in 2023 minder dan € 5.000 bruto aan directe betalingen ontvangen?

De directe betalingen zijn: basispremie en extra betaling eerste 40 hectare, eco-regeling en extra betaling jonge landbouwers. Het gaat om de brutobedragen, dus zonder aftrek van kortingen of sancties. De volgende GLB-subsidies zijn geen directe betalingen: het behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH) en de brede weersverzekering.

U bent in 2024 actieve landbouwer.

Staat uw bedrijf op 15 mei op een van onderstaande manieren ingeschreven bij KVK?
  • Met een landbouwactiviteit (agrarische SBI-code) als nevenactiviteit op uw hoofd- of nevenvestiging.
  • Met een landbouwactiviteit (agrarische SBI-code) als hoofdactiviteit op uw nevenvestiging.

Agrarische SBI-codes zijn SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016. Dit zijn landbouwactiviteiten. Ook SBI-code 1051 is een landbouwactiviteit, als u minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf produceert.

Zijn uw inkomsten uit landbouw minimaal een derde deel van uw totale inkomsten?

U heeft een accountantsverklaring nodig. Hiermee moet u aantonen dat landbouw een belangrijk onderdeel is van de totale economische activiteiten op uw hele bedrijf.

Het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten is meer dan een derde van:

•    uw totale bedrag aan inkomsten van uw laatste belastingjaar, of
•    het gemiddelde bedrag aan inkomsten over uw 3 laatste belastingjaren.

Uw accountant vult de Samenstellingsverklaring van accountant 2024 in. Deze stuurt u naar ons op. Dit doet u als volgt:

1. Log in op Mijn RVO.
2. Klik op Mijn dossier.
3. Ga naar Digitaal post versturen.
4. Kies als onderwerp GLB vanaf 2023.
5. Bij documentsoort kiest u Accountantsverklaring actieve landbouwer.

Uw accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). U bewaart de accountsverklaring in uw eigen administratie. Met uw KVK-inschrijving en accountantsverklaring toont u aan dat u voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

Meer informatie vindt u op Actieve landbouwer 2024
 

U bent in 2024 geen actieve landbouwer. 

Zijn uw inkomsten uit landbouw minimaal een derde deel van uw totale inkomsten?

U moet zich laten inschrijven bij KVK met een agrarische hoofd- of nevenactiviteit. Zorg ervoor dat u KVK-registratie uiterlijk 15 mei 2024 klopt.

Heeft u na inschrijving geen agrarische hoofdactiviteit? Dan heeft u ook een accountantsverklaring nodig. Hiermee moet u aantonen dat landbouw een belangrijk onderdeel is van de totale economische activiteiten op uw hele bedrijf.

Het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten is meer dan een derde van:

•    uw totale bedrag aan inkomsten van uw laatste belastingjaar, of
•    het gemiddelde bedrag aan inkomsten over uw 3 laatste belastingjaren.

Uw accountant vult de Samenstellingsverklaring van accountant 2024 in. Deze stuurt u naar ons op. Dit doet u als volgt:

1. Log in op Mijn RVO.
2. Klik op Mijn dossier.
3. Ga naar Digitaal post versturen.
4. Kies als onderwerp GLB vanaf 2023.
5. Bij documentsoort kiest u Accountantsverklaring actieve landbouwer.

Uw accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). U bewaart de accountsverklaring in uw eigen administratie. Met uw KVK-inschrijving en accountantsverklaring toont u aan dat u voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

Meer informatie vindt u op Actieve landbouwer 2024.
 

U bent in 2024 geen actieve landbouwer.