Actieve landbouwer 2024

Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Wilt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ontvangen? Dan moet u op 15 mei 2024 actieve landbouwer zijn. Uit uw KVK-registratie blijkt of u een actieve landbouwer bent. Wij bekijken dit elk jaar opnieuw.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 11 juli 2024: De uiterste datum voor het versturen van de Samenstellingsverklaring hebben we toegevoegd.
 • 17 april 2024: De uiterste maaidatum onder Inkomsten landbouwactiviteiten is veranderd van 31 oktober in 30 september. De tekst Inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten met oude informatie over bedrijfsrechtsvormen is verwijderd.
 • 14 februari 2024: Doe de check of u actieve landbouwer bent in 2024. Ga naar de alinea Wanneer bent u actieve landbouwer? en beantwoord de vragen.

Voor welke GLB-subsidies geldt de voorwaarde van actieve landbouwer?

De voorwaarde van actieve landbouwer geldt voor de volgende GLB-subsidies:

Wanneer bent u actieve landbouwer? 

U bent actieve landbouwer als één van de 3 situaties hieronder voor u geldt. Dan voldoet u aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

 • Uw bedrijf staat op 15 mei 2024 bij KVK ingeschreven met een landbouwactiviteit (agrarische SBI-code) als hoofdactiviteit. Heeft u een bedrijf met verschillende vestigingen? Dan moet de landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging bij KVK staan.
 • Uw bedrijf staat op 15 mei 2024 bij KVK ingeschreven met een landbouwactiviteit (agrarische SBI-code) als nevenactiviteit. En u kunt aantonen dat landbouw een belangrijk onderdeel is van de totale economische activiteiten op uw hele bedrijf. Hiervoor heeft u een accountantsverklaring nodig. Meer informatie leest u vanaf het onderdeel Wanneer heeft u een accountantsverklaring nodig?
 • U bent landbouwer en ontving in 2023 minder dan € 5.000 aan directe betalingen uit het GLB? Dan voldoet u automatisch aan de voorwaarde van actieve landbouwer. De directe betalingen zijn: basispremie en extra betaling eerste 40 hectare, de eco-regeling en extra betaling jonge landbouwers. De volgende GLB-subsidies zijn geen directe betalingen: het behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH) en de brede weersverzekering.

Doe de check: bent u actieve landbouwer in 2024?

Beantwoord de vragen hieronder. U leest daarna wat de uitkomst is. En wat dit voor u betekent. 

Belangrijk: aan de uitkomst kunt u geen rechten ontlenen.  

Welke SBI-codes zijn landbouwactiviteiten?

Elk bedrijf staat bij KVK ingeschreven met één of meer SBI-codes. Deze codes geven de activiteiten van het bedrijf aan. Wij gebruiken de SBI-codes om te bepalen of u landbouwactiviteiten uitvoert. SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016 zijn landbouwactiviteiten. Ook SBI-code 1051 is een landbouwactiviteit, als u minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf produceert.

Registratie bij KVK aanpassen

Wilt u uw KVK-registratie aanpassen? Doe dit binnen 7 dagen na een verandering. Zorg dat de KVK-registratie uiterlijk 15 mei klopt. Een bedrijfsoverdracht, bedrijfsbeëindiging of overlijden van een bedrijfsvoerder geeft u ook aan ons door. Lees meer op  Agrarische registratie bij ons en Mijn dossier.  

Is uw bedrijf uitgeschreven bij KVK? 

Is uw bedrijf uitgeschreven bij de KVK? Dan bent u geen actieve landbouwer meer. Bij een overdracht of uitschrijving vóór 15 mei heeft dat gevolgen voor de uitbetaling van GLB-subsidies. Lees meer op Bedrijfsoverdracht en GLB 2024. 

Controle actieve landbouwer

Wij controleren of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert ook of u actieve landbouwer bent. Komt de NVWA bij u voor een controle? Dan moet u bewijs kunnen laten zien dat u actieve landbouwer bent. Voorbeelden van bewijzen zijn statuten of fiscale documenten (bijvoorbeeld de belastingaangifte). Zo voorkomt u een afwijzing voor de uitbetaling van de GLB-subsidies. 

Wanneer heeft u een accountantsverklaring nodig? 

Staat u niet met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging ingeschreven? Dan heeft u een accountantsverklaring nodig. Dit geldt als u bij KVK op 15 mei 2024 ingeschreven staat met een landbouwactiviteit als: 

 • nevenactiviteit op uw hoofdvestiging of;
 • nevenactiviteit op een nevenvestiging of;
 • hoofdactiviteit op een nevenvestiging. 

Uit uw accountantsverklaring moet blijken dat landbouw een belangrijk onderdeel is van de totale economische activiteiten op uw hele bedrijf. Uw accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). U bewaart de accountsverklaring in uw eigen administratie. Met uw KVK-inschrijving en accountantsverklaring toont u aan dat u voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer.  

Wat staat er in de accountantsverklaring? 

In de accountantsverklaring geeft uw accountant financiële gegevens aan over inkomsten. Het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten is meer dan een derde van:

 • uw totale bedrag aan inkomsten van uw laatste belastingjaar, of
 • het gemiddelde bedrag aan inkomsten over uw 3 laatste belastingjaren.

Met inkomsten bedoelen we de omzet inclusief btw. Dit geldt voor inkomsten uit landbouwactiviteiten en niet-landbouwactiviteiten. Voor inkomsten uit een dienstverband gaat het om het brutoloon. Uw accountant gebruikt voor de accountantsverklaring de laatste belastingaangifte. Of hij gebruikt het gemiddelde bedrag aan inkomsten van de laatste 3 belastingjaren. De belastingaangifte is voldoende. Hij heeft de definitieve aanslag niet nodig.  

Samenstellingsverklaring laten maken en opsturen

Naast de accountantsverklaring vult uw accountant ook de verplichte Samenstellingsverklaring van de accountant (pdf) in. Deze stuurt u digitaal naar ons toe. U volgt hiervoor de stappen hieronder.

 1. Log in op Mijn RVO.
 2. Klik op Mijn dossier.
 3. Ga naar Digitaal post versturen.
 4. Kies als onderwerp GLB vanaf 2023.
 5. Bij documentsoort kiest u Accountantsverklaring actieve landbouwer.

U hoeft geen andere bijlagen mee te sturen. 

Wanneer de Samenstellingsverklaring uiterlijk versturen?

Verstuur zo snel mogelijk de Samenstellingsverklaring van de accountant naar ons toe. Zo voorkomt u vertraging bij de uitbetaling van de GLB-subsidies 2024. Heeft u meer tijd nodig? Zorg dat wij alle gegevens uiterlijk 2 december 2024 hebben ontvangen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?