Gesloten voor aanvragen

Eco-regeling 2024

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunt u de eco-premie aanvragen. Dit is een extra betaling bovenop de basispremie. Voor de eco-regeling moet u eco-activiteiten uitvoeren. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen.

Aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 29 februari 2024
00:00
Einddatum:
vrijdag 17 mei 2024
23:59
Gepland bedrag
maximaal €200 hectare
Totaal budget:
€ 152.000.000
Aanvullende informatie:
Is het bedrag dat alle subsidieaanvragers samen aanvragen meer dan het beschikbare budget? Dan verdelen wij het budget over de aanvragers. Alle aanvragers krijgen dan dezelfde korting (plafondkorting). In het najaar komt hierover een definitief besluit.

Laatste aanpassingen op deze pagina

15 mei: We hebben de datum aanmelden in de Gecombineerde opgave veranderd van 15 mei naar 17 mei.

In het kort

Door mee te doen aan de eco-regeling helpt u mee aan 5 doelen: het verbeteren van klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. Voor elk doel moet u voldoende punten halen én u moet de drempelwaarde halen. Daarvoor voert u eco-activiteiten uit op uw percelen. De waarde bepaalt hoe hoog uw eco-premie wordt. Hoe dat werkt? Dat leest u onder Budget.

Budget

Voldoende punten halen

U kiest zelf de eco-activiteiten die u helpen voldoende punten te halen op de doelen. Per doel is het aantal punten dat u moet halen verschillend. Ook is er een verschil in punten per regio in Nederland. In totaal moet u 5 punten per hectare halen.

U berekent het totaal aantal te halen punten per doel zo:

 • Punten per doel x totaal aantal subsidiabele hectare

Regio's en gebieden

De eco-regeling heeft 2 regio's met 8 gebieden. Waarom maken we verschil tussen regio’s? Omdat bijvoorbeeld de gemiddelde opbrengst per hectare verschilt per regio. Of de kosten van het loonwerk. Dit zijn de punten per doel, per regio:

Doel Regio 1 Regio 2
Klimaat 1,5 1,25
Bodem en lucht 0,75 1,25
Water 0,75 0,75
Landschap 0,5 0,75
Biodiversiteit 1,5 1

In de kaartlaag Gebieden GLB in Mijn percelen kunt u zien in welk gebied uw perceel ligt. Voor 2024 is er een nieuwe regiokaart. De regio Zuidwestelijke Delta en Rivieren is uitgebreid met de gebieden rond Nijmegen, Drimmelen, Geertruidenberg en het gedeelte van Waalwijk dat ten noorden van de Rijksweg A59 ligt.

Gebieden in regio 1

3. Veenkoloniën
4. Oostelijke beekdalen en ontginningen
8. Zuidelijke beekdalen en ontginningen

Gebieden in regio 2

1. Bouwhoek, Hogeland en Oldambt
2. Noordelijk Weidegebied
5. Flevopolders
6. Westelijk Holland
7. Zuidwestelijke Delta en Rivieren

Drempelwaarde halen

Daarna kiest u de eco-premie die bij u past: brons (€ 60 per hectare), zilver (€ 100 per hectare) of goud (€ 200 per hectare). Om de eco-premie die u kiest te krijgen moet u de drempelwaarde halen. De drempelwaarde berekent u zo:

 • Brons: € 60 x totaal aantal subsidiabele hectare
 • Zilver: € 100 x totaal aantal subsidiabele hectare
 • Goud: € 200 x totaal aantal subsidiabele hectare

U kunt de drempelwaarde halen door eco-activiteiten uit te voeren. U krijgt daar naast punten ook waarde voor. Die waarde samen bepaalt of u de eco-premie brons, zilver of goud krijgt. Valt u in brons of zilver en wilt u een hogere eco-premie krijgen? Dan kunt u uw bouwplan aanpassen, extra eco-activiteiten doen en zo een hogere waarde halen. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan krijgt u direct goud.

Haalt u voldoende punten op de doelen én de drempelwaarde? En houdt u zich aan de voorwaarden? Dan krijgt u de eco-premie.

Deze bedragen zijn onder voorbehoud. Is het bedrag dat alle subsidieaanvragers samen aanvragen meer dan het beschikbare budget? Dan verdelen we het budget over de aanvragers. Alle aanvragers krijgen dan dezelfde korting (plafondkorting). 

Tip: gebruik de Simulatietool om te kijken welke eco-activiteiten bij uw bedrijf passen.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden om de eco-premie te krijgen:

 • U bent actieve landbouwer.
 • U haalt voldoende punten op de 5 doelen.
 • U haalt de drempelwaarde.
 • U voert de eco-activiteiten uit en houdt zich aan de voorwaarden die daarbij horen.
 • U houdt zich aan de conditionaliteiten.
 • U houdt uw gegevens in uw aanmelding actueel.

Aanmelden en aanvragen

Voor deze regeling meldt u zich eerst aan in de Gecombineerde opgave. Aanmelden is mogelijk vanaf 1 maart 2024 tot en met 17 mei 2024. Uw definitieve aanvraag GLB-subsidie(s) doet u vanaf 15 oktober 2024 tot en met 2 december 2024. Ook hiervoor gebruikt u de Gecombineerde opgave.

Belangrijk: Uw subsidieaanvraag is pas compleet als u de aanmelding én de aanvraag heeft gedaan.

Bedrijven hebben voor hun aanmelding minimaal e-Herkenning niveau 2+ en/of machtiging 2+ nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen eHerkenning of DigiD? Vraag dit dan op tijd aan.

Na uw aanvraag

Uw aanmelding aanpassen 

Heeft u zich uiterlijk 17 mei 2024 aangemeld en verandert er na uw aanmelding iets in uw situatie of planning? Meld deze wijziging zo snel mogelijk bij ons. Bijvoorbeeld als uw feitelijke situatie veranderd is. Of als u een eco-activiteit niet kunt uitvoeren. Zo blijven uw gegevens actueel. U kunt wijzigingen doorgeven tot en met 2 december 2024 in de Gecombineerde opgave. 

Wij vullen uw aanvraag vooraf in met de gegevens uit uw aanmelding. Geef aanvullingen of veranderingen daarom direct aan ons door. Dit is belangrijk om een korting of een sanctie te voorkomen.

Hoe wij monitoren en controleren

Wij doen het hele jaar controles. Bijvoorbeeld door percelen en gewassen te monitoren met het Areaal Monitoring Systeem (AMS). Zien wij dat uw aanmelding niet helemaal actueel is? Dan ontvangt u van ons een bericht zodat u uw aanmelding kunt aanpassen. Ook doen we controles door een steekproef. Als we zien dat uw aanmelding niet actueel is kunt u sanctie krijgen.

Beslissing en uitbetaling

U ontvangt onze definitieve beslissing tussen 1 december 2024 en 30 juni 2025. Keuren we uw aanvraag goed? Dan doen wij ons best om zo snel mogelijk vanaf 1 december uit te betalen. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan staat de reden in de beslisbrief.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?