Pers

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
18 oktober 2022

Als vertegenwoordiger van de pers kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze woordvoerders of een e-mail sturen naar pers@rvo.nl.

Buiten kantooruren is er een woordvoerder bereikbaar via het telefoonnummer 088 042 1610.

Bent u niet van de pers? Neem dan contact op met Klantcontact.

Onze woordvoerders

Agrarisch Ondernemen

Brenda Heidinga
06 1565 8393

Onderwerpen
Gemeenschappelijk landbouwbeleid, Verduurzaming landbouw, Agrarische innovatie, Marktordening, Stikstof, Natuur, Dierenwelzijn & Diergezondheid, Identificatie en registratie Dieren (I&R), Mest, Visserij, Tuinbouw, Wet Natuurbeheer & Invasieve uitheemse soorten, CITES.

Klimaat en energie

Marcus Polman
M 06 2161 7902

Onderwerpen
Duurzame energie, Energie besparen, Duurzame warmte, Elektrisch vervoer, Verduurzaming industrie, Gebouwde omgeving, Duurzame innovatie, Circulaire en biobased economie, Topsector Energie. En ook: Commissie Mijnbouwschade, Pianoo (Aanbesteden).

Toekomstbestendige digitale economie

Peter Sonneveld
06 2756 4032

Onderwerpen
Internationaal ondernemen, Sanctieloket Rusland, Brexit, Eureka, Enterprise Europe Network (EEN), Horizon Europe, Handelsmissies, Internationale innovatie, Octrooien, WBSO, Innovatiekrediet, SBIR, Cyber security, Nationaal Groeifonds.

Corporate en bijzondere regelingen

Judith Thompson
M 06 8100 7321

Onderwerpen
Corporate, coronaregelingen, regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg (WTS).

Algemeen woordvoerder

Saskia Lalta
06 2735 6174

Onderwerpen
Agrarisch ondernemen, Klimaat en energie, Toekomstbestendige digitale economie, Corporate en bijzondere regelingen.
 

Algemeen woordvoerder

Vincent Triest
M 06 2934 6931

Onderwerpen
Agrarisch ondernemen, Klimaat en energie, Toekomstbestendige digitale economie, Corporate en bijzondere regelingen.

Bent u tevreden over deze pagina?