Onderzoek naar drijvende offshore installatie bij MARIN, Maritime Research Institute Netherlands. Het eiland bestaat uit bewegende segmenten. Het midden van het eiland beweegt nauwelijks bij hevige golfslag. Geschikt voor energie, viskweek, etc.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Service menu right