Particulieren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Particulieren

Wilt u uw huis of vakantiehuis energiezuiniger maken? We helpen met subsidie en advies. Gaat u schade herstellen of de fundering van uw woning renoveren? We bieden expertise. Ook als u dieren houdt, als u zich wilt inzetten voor natuurbescherming of als u octrooi wilt voor uw uitvinding, kunt u bij ons terecht. We werken graag met u mee aan een duurzamer en economisch sterker Nederland.

Dit kunt u regelen bij RVO

Elektrisch rijden

De overheid wil rijden met volledig elektrische kleine en compacte middenklasse personenauto’s aantrekkelijker maken.

Energie besparen in eigen huis

Wilt u energie besparen en verwarmingskosten verlagen? Wij helpen met subsidies, ook voor het inwinnen van advies. U kunt bij ons het Energielabel aanvragen. Ook zijn er handige tools, zoals Verbeter je huis.

Zelf bouwen

Gaat u zelf bouwen en wilt u dat op een duurzame en innovatieve manier doen? Vanaf 1 januari 2020 moet u aan de BENG-eisen voldoen. Kennis vindt u bij Expertteam Woningbouw en in ons Zelfbouwregister.

Wonen en zorg

Wilt u samen met andere senioren een woningbouwproject realiseren om ook in de nabije toekomst zelfstandig te kunnen wonen? Met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) kunt u subsidie hiervoor aanvragen!

Renoveren eigen huis

Heeft uw huis schade opgelopen of wilt u uw woning aanpassen? Wij helpen bij herstel van schade door mijnbouw, planschade door Rijksenergieprojecten en rioolaansluiting op woonboten. Ook geven we informatie over funderingsproblematiek.

Circulaire initiatieven

Ontwikkelt u een initiatief dat wezenlijk bijdraagt aan de vorming van een kringloopeconomie en/of optimaal gebruik van grondstoffen? Wij kunnen uw initiatief faciliteren met onderzoek en expertise. Wij werken mee aan een aantal projecten.

Uitvindingen

Ontwikkelt u een nieuw product of nieuwe technologie? RVO adviseert over de mogelijkheden om uw uitvinding te beschermen. Octrooien zijn ook een bron van informatie en inspiratie. Wilt u uw uitvinding in een octrooi vastleggen? Wij zijn dé octrooiverlenende instantie van Nederland.

Dieren houden

Houdt u boerderijdieren en/of huisdieren als hobby, dan heeft u een zorgplicht, net als boeren. U moet voor goede gezondheid en huisvesting zorgen. Bepaalde dieren moet u registreren. Zo zijn ze te traceren als een besmettelijke ziekte heerst of dreigt.

Natuur en grond

Als u over grond beschikt kunt u bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap. Daar is een subsidie voor. Natuur beschermen op een landgoed kan met fiscaal voordeel. Verder kunt u bij ons bomenkap melden.

Beschermde dieren en planten

Wij handhaven internationale afspraken om dieren en planten te beschermen. Voor invasieve exoten geldt een Europees verbod. Er is strenge controle op bezit van en handel in bedreigde soorten. Ook zijn er regels voor het opzetten van dieren.

Mest

Om te voorkomen dat er te veel mest wordt gebruikt zijn er regels. Vooral akkerbouwers en veehouders hebben daarmee te maken. Bent u een particulier? Dan hoeft u meestal niet op deze regels te letten of een administratie bij te houden. Wel moet u zich soms bij ons registreren.

Subsidies en regelingen

Bekijk subsidies en regelingen die voor u interessant zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.