Service menu right

Particulieren

Wilt u uw huis of vakantiehuis energiezuiniger maken? We helpen met subsidie en advies. Gaat u schade herstellen of de fundering van uw woning renoveren? We bieden expertise. Ook als u dieren houdt, als u zich wilt inzetten voor natuurbescherming of als u octrooi wilt voor uw uitvinding, kunt u bij ons terecht. We werken graag met u mee aan een duurzamer en economisch sterker Nederland.

Dit kunt u regelen bij RVO.nl

Energie besparen in eigen huis Huizen met zonnepanelen
Wilt u energie besparen en verwarmingskosten verlagen? Wij helpen met subsidies, ook voor het inwinnen van advies. U kunt bij ons het Energielabel aanvragen. Ook zijn er handige tools, zoals Verbeter je huis.
Renoveren eigen huis Funderingsproblematiek scheurvorming straat kozijn
Heeft uw huis schade opgelopen of wilt u uw woning aanpassen? Wij helpen bij herstel van schade door mijnbouw, planschade door Rijksenergieprojecten en rioolaansluiting op woonboten. Ook geven we informatie over funderingsproblematiek.
Zelf bouwen Mannen klussen aan woning
Gaat u zelf bouwen en wilt u dat op een duurzame en innovatieve manier doen? Vanaf 1 januari 2020 moet u aan de BENG-eisen voldoen. Kennis vindt u bij Expertteam Woningbouw en in ons Zelfbouwregister.
Wonen en zorg foto knarrenhof Zwolle
Wilt u samen met andere senioren een woningbouwproject realiseren om ook in de nabije toekomst zelfstandig te kunnen wonen? Met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) kunt u subsidie hiervoor aanvragen!
Elektrisch rijden Elektrisch rijden
Bent u betrokken bij lokale projecten voor elektrisch rijden? Wij kunnen u helpen deze te realiseren. Dat is afgesproken in Green Deals.
Subsidies en regelingen quickscan subsidie dhi tablet
Bekijk subsidies en regelingen die voor u interessant zijn.
Circulaire initiatieven Productie van duurzaam graseiwit voor de diervoedersector
Ontwikkelt u een initiatief dat wezenlijk bijdraagt aan de vorming van een kringloopeconomie en/of optimaal gebruik van grondstoffen? Wij kunnen uw initiatief faciliteren met onderzoek en expertise. Wij werken mee aan een aantal projecten.
Uitvindingen Medewerker achter een laptop
Ontwikkelt u een nieuw product of nieuwe technologie? RVO.nl adviseert over de mogelijkheden om uw uitvinding te beschermen. Octrooien zijn ook een bron van informatie en inspiratie. Wilt u uw uitvinding in een octrooi vastleggen? Wij zijn dé octrooiverlenende instantie van Nederland.
Dieren houden kip en ei
Houdt u boerderijdieren en/of huisdieren als hobby, dan heeft u een zorgplicht, net als boeren. U moet voor goede gezondheid en huisvesting zorgen. Bepaalde dieren moet u registreren. Zo zijn ze te traceren als een besmettelijke ziekte heerst of dreigt.
Natuur en grond kinderen op fiets
Als u over grond beschikt kunt u bijdragen aan de kwaliteit van natuur en landschap. Daar is een subsidie voor. Natuur beschermen op een landgoed kan met fiscaal voordeel. Verder kunt u bij ons bomenkap melden.
Beschermde dieren en planten Kaketoe
Wij handhaven internationale afspraken om dieren en planten te beschermen. Voor invasieve exoten geldt een Europees verbod. Er is strenge controle op bezit van en handel in bedreigde soorten. Ook zijn er regels voor het opzetten van dieren.