Funderingsproblematiek

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2022
Gepubliceerd op:
2 april 2019

Tot grofweg 1970 werd de fundering van panden (waaronder woningen) vaak uitgevoerd met houten funderingspalen of werden de panden ondiep gefundeerd. Deze funderingen zijn soms kwetsbaar, vooral in gebieden met een minder draagkrachtige bodem of een laag grondwaterpeil. Nederland heeft circa 750.000 panden met een houten paalfundering en naar schatting 300.00 panden met een ondiepe fundering. Naar schatting krijgt in elk geval de helft hiervan problemen met de fundering.

Door funderingsschade ontstaat ook schade boven de grond, aan het casco. Onderzoek en herstel van funderingen is kostbaar en complex. Als herstel niet plaatsvindt, treedt verloedering op en gaat de leefbaarheid van soms hele straten en buurten achteruit.

Wij voeren daarom de Nationale Aanpak Funderingsproblematiek (NAF) uit. Kerntaak daarbij is het opbouwen en verspreiden van kennis rondom alle aspecten van deze funderingsproblematiek, en het voorkomen en aanpak ervan. Dat doen wij samen met experts binnen en buiten het veld.

Alles over funderingsproblematiek

U leest hier wat funderingsproblematiek precies inhoudt en wat dit voor u betekent.

Funderingsproblematiek houten paal onderzoek

Lees hier wat RVO doet.

Funderingsproblematiek houten paal onderzoek

U vindt hier de funderingsviewer met indicatieve aandachtsgebieden.

Funderingsproblematiek scheuren in de gevel

Bekijk wat u kunt doen om funderingsproblemen te voorkomen.

Herstelde scheuren bij een kelderraam

Lees hier alles over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Vragen over funderingsproblematiek?

  • Bent u particulier? Neem dan voor uw vragen contact op met het KCAF.
  • Heeft u als overheidsinstelling, bedrijf of organisatie een vraag? Mail ons via funderingsproblematiek@rvo.nl.

 

Bent u tevreden over deze pagina?