Ondernemen & Bedrijfsvoering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan u helpen met financiering. Ook kennen we de weg in het buitenland, zetten we ons in voor de cyberveiligheid van uw bedrijf en ondersteunen we u bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

Regelingen en programma's

Innovatiekrediet

Krediet voor bedrijven en starters om veelbelovende innovaties verder te ontwikkelen (klinische en technische projecten).

WBSO

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven om kosten voor ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten te verlagen.

Seed Capital

Financiering voor fondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

Eurostars

Subsidie voor mkb'ers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen.

Horizon Europe

Europees programma om het concurrentievermogen van Europa te vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Octrooicentrum

Ondersteuning en advies voor ondernemers met innovatieplannen. Bijvoorbeeld over strategische inzet van intellectuele eigendom.

Vroegefasefinanciering

Krediet voor startende en innovatieve ondernemers om onderzoek te doen naar commerciële mogelijkheden van een idee of concept.

BMKB

Borgstellingskrediet voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden.
Bent u tevreden over deze pagina?