Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Seed Capital

Gepubliceerd op:
9 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2022

Wilt u als investeerder start-ups ondersteunen met financiering en uw kennis, netwerk en ervaring? Maak gebruik van de Seed Capital regeling. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
vrijdag 31 december 2021
11:00 PM (CET)
Einddatum:
woensdag 30 maart 2022
10:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
€ 10.000.000
Totaal budget:
€ 32.000.000

De Staat verstrekt via de Seed Capital regeling een renteloze geldlening aan een investeringsfonds, met een maximale looptijd van 12 jaar. Minimaal 3 onafhankelijke aandeelhouders leggen (minimaal) hetzelfde bedrag in. Met het investeringsbudget wordt geïnvesteerd in technostarters die maximaal 7 jaar na de 1e commerciële verkoop actief zijn. De investering per onderneming bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 3,5 miljoen.

Dankzij deze regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen.

Zowel Nederlandse investeerders als buitenlandse investeerders kunnen gebruik maken van de Seed Capital regeling.

Bent u als start-up/ondernemer op zoek naar een investeerder? U kunt direct terecht bij de investeringsfondsen. Kijk bij welke investeringsfondsen u een aanvraag kunt doen.

Budget

Het budget voor de reguliere tender in het voorjaar van 2022 is € 32 miljoen. De maximale lening per fonds is € 10 miljoen.

Voorwaarden

Een closed-end venture capital fonds kan gebruikmaken van de Seed Capital regeling. Om een fonds op te richten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Terugbetalen lening

Voor de lening geldt een soepele terugbetalingsregeling. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor de fondsen:

  • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend.
  • Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat haar investering eruit heeft gehaald.
  • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

Uw fonds beheren

Heeft u al een Seedfonds opgericht? U kunt uw fonds(en) beheren. U kunt hier onder andere opnames indienen voor (nieuwe) participaties, wijzigingen doorgeven en rapportages indienen. Zowel het aanvraag- als beheerproces verlopen via een digitaal platform. U heeft hiervoor eHerkenning niveau 2+ nodig.

Seed Capital fondsen

Innovatief Nederland in bloei – 15 jaar Seed Capital

Om bij het 15-jarig bestaan van Seed Capital stil te staan is in 2020 het jubileumboek uitgebracht. Download de publicatie en lees inspirerende interviews met diverse fondsmanagers en de adviescommissie. Ook komen de resulaten van de afgelopen 15 jaar aan bod en passeren enkele succesverhalen de revue.

Wetten en regels

De Seed Capital regeling is onderdeel van de Regeling Nationale EZ-subsidies. Sinds 1 januari 2010 is de Seed Capital regeling ook opengesteld voor fondsen die zich willen richten op creatieve starters. Dat zijn starters uit de creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten.

Raadpleeg de publicatie van de regeling in de Staatscourant (artikel 3.10 Seed capital technostarters).

Vragen over Seed Capital?

Neem contact met ons op

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?