Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Seed Capital: Stappenplan lening aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
2 april 2024
Gepubliceerd op:
4 januari 2012

U wilt een lening aanvragen voor het opzetten van een Seedfonds. Het aanvraagproces is in 3 fasen verdeeld: het idee, het concept en het voorbereiden en indienen van de aanvraag. Op deze pagina leest u hoe u een goed fondsplan maakt.

Fase 1: Het idee

U heeft plannen voor de oprichting van een investeringsfonds en u overweegt om hierbij gebruik te maken van de Seed Capital-regeling. Wij nodigen u uit om uw plannen met ons te bespreken, zodat wij kunnen bekijken of uw idee binnen de regeling past.

Fase 2: Het concept

U stelt een concept fondsplan op. Hieronder downloadt u verschillende hulpmiddelen die u hierbij kunnen helpen. Ook kunt u uw concept-fondsplan door ons laten beoordelen. Wij bekijken dan in hoeverre het aan de regeling voldoet.

Fase 3: Voorbereiden en indienen aanvraag

U bereidt uw volledige Seed Capital aanvraag voor. Wilt u weten wat u nodig heeft voor uw aanvraag? Bekijk dan het voormalige Seed Capital aanvraagformulier. Let op: dit formulier is alléén ter informatie en kunt u niet meer gebruiken om een aanvraag in te dienen.

Als een tender geopend is, kunt u een aanvraag indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Na inloggen vult u het online aanvraagformulier volledig in en voegt u alle benodigde bijlagen toe. Alleen volledig ingediende aanvragen nemen wij in behandeling.

Wij adviseren u op tijd contact met ons op te nemen om te kijken of uw aanvraag binnen de regeling past en of uw aanvraag volledig is.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee.

 • definitief fondsplan
 • recent uittreksel KVK
 • (concept) statuten (een toelichting op deze bijlage vindt u in de pdf 'Oprichtingsakte (statuten) Seed Capital')
 • (concept) aandeelhoudersovereenkomst (een toelichting op deze bijlage vindt u in de pdf 'Aandeelhouders of samenwerkingsovereenkomst')
 • (concept) fondsmanagementovereenkomst
 • beschrijving van de private partijen die deelnemen in het fonds en hun primaire (bedrijfs)activiteiten
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat de private funding (investeringsbudget én beheerskosten) van het Seedfonds voor ten minste 50% onvoorwaardelijk is gecommitteerd
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat de aandeelhouders over voldoende financiële draagkracht beschikken om hun financiële toezeggingen aan het startersfonds na te komen

Leden adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt en rangschikt de aanvragen. De rangschikking vormt samen met een onderbouwing per aanvraag, een schriftelijk advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het wel of niet toezeggen van een Seed Capital lening.

De adviescommissie Seed Capital technostarters bestaat uit de volgende personen:

 • De heer dr. M.R.R. van Bremen, voorzitter
 • De heer drs. A.J. Arts
 • De heer drs. L.M.J. Derksen
 • De heer drs. M. Gommers
 • De heer C.H.W.M. van den Heijkant
 • Mevrouw M.L. Spier
 • Mevrouw A.J. Frijters
 • Mevrouw M.J.M. Terhorst
 • Mevrouw J.J. Vaandrager-van Aert
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?