Klimaat & Energie

Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen. Ook willen we grondstoffen en materialen maximaal benutten en hergebruiken (circulaire economie). Wij helpen u duurzaam ondernemen met kennis, advies, netwerken, subsidies en financiering. Zodat u plannen kunt maken, investeren en vernieuwen. 

Bent u tevreden over deze pagina?