Klimaat & Energie

Samen werken aan een duurzaam Nederland: in 2050 CO2-neutraal en een circulaire economie. Dat betekent dat we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen. En dat we slimmer omgaan met grondstoffen en materialen: maximaal benutten en hergebruiken. Duurzaam ondernemen? Wij helpen u met advies, netwerken, kennis, subsidies en financiering. Zodat u plannen kunt maken, investeren en vernieuwen. 

Bent u tevreden over deze pagina?