Maatschappelijke organisatie

Gepubliceerd op:
31 mei 2024

Wilt u verduurzamen of meedoen aan duurzame projecten? Bekijk onze mogelijkheden en suggesties op het gebied van klimaat en energie voor u als school, zorgorganisatie, culturele instelling of andere maatschappelijke organisatie. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Verduurzaam uw gebouwen

Open voor aanvragen

Subsidie om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen in de kosten om te verduurzamen. 

Aanvragen vanaf 3 juni 2024 tot en met 31 oktober 2024.

Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed ondersteunt eigenaren om hun klein maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.

In het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KIP MV) bundelen organisaties van de sectoren zorg, sport, monumenten, musea, onderwijs en gemeenten hun krachten. Binnen het platform wisselen zij kennis uit, worden goede voorbeelden gedeeld en innovaties aangejaagd.

Onze tools met praktische informatie helpen u bij de verduurzaming van uw maatschappelijk vastgoed. Bijvoorbeeld de verschillende wegwijzers die voor iedere sector in kaart brengen wat de financieringsstappen en -mogelijkheden zijn.

Meedoen in duurzame projecten

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die deelnemen aan ondertekende IMVO-convenanten van Fonds Verantwoord Ondernemen pijler 2.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland.

Open voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor het ontwikkelen en uitvoeren van Europees natuur- en milieubeleid.

Belastingvoordeel op uw investeringen

Open voor aanvragen

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Indientermijn verschilt per kostensoort.

Open voor aanvragen

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, vermeld op de Milieulijst.

Indientermijn verschilt per kostensoort.

Bent u tevreden over deze pagina?