Duurzaam: resultaten uitgelicht

Gepubliceerd op:
29 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
13 juli 2023

Nederland moet duurzamer. Met windmolens op zee, zonnepanelen op daken, circulaire gebouwen, aardgasvrije wijken en door energie te besparen. De Rijksoverheid investeert samen met ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten, provincies en burgers in een energieneutrale, schonere toekomst en een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. Wij bieden subsidies, kennis en netwerkactiviteiten aan die bijdragen aan duurzaamheid.

Op deze pagina brengen wij een selectie van resultaten in beeld van opdrachten die wij uitvoeren.

Nederland op schema met aanpak windenergie op zee

Nederland gaat de doelstellingen voor windenergie op zee in 2023 ruimschoots halen. Aan het eind van het jaar staat voor 4,7 GW aan geïnstalleerd vermogen in windparken op zee. Die voorzien in ongeveer 15,8% van de totale huidige elektriciteitsbehoefte in Nederland. We hebben de kosten voor de overheid sterk terug kunnen brengen. Zo realiseerden we het eerste subsidievrije windpark ter wereld.

Bekijk onze marktupdate over windenergie op zee 

9 gemeenten pakken hun winkelgebied aan

9 gemeenten krijgen financiële ondersteuning vanuit het programma Impulsaanpak Winkelgebieden om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. In totaal ontvangen de gemeenten ruim € 18 miljoen. Daarmee zorgen zij onder andere voor minder lege winkelpanden, meer woningen en meer groen.

Lees meer over de projectvoorstellen van Impulsaanpak Winkelgebieden.

Capaciteit elektrolyse waterstof 100 keer groter door subsidie

Met bijna € 800 miljoen subsidie geven 7 Nederlandse projecten een flinke impuls aan de productie van waterstof. Samen zorgen ze voor een vermogen van 1150 megawatt aan elektrolyse om waterstof te maken. Dat is ruim een kwart van het doel voor 2030 uit het Klimaatakkoord. Door groene stroom te gebruiken, produceren we de waterstof op een duurzame manier, met minder CO2-uitstoot.

Lees meer over de ontwikkeling van grote waterstofinstallaties

Ruim € 80 miljoen innovatiesubsidie voor behalen klimaatdoelen

Vanuit de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) kregen in de 2e helft van 2022 26 innovatieve projecten subsidie die bijdragen aan de klimaatdoelen. In totaal werd € 81,4 miljoen verdeeld voor projecten op het gebied van elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. Denk aan zonnepanelen op zee, een oplossing voor netcongestie, grondstoffen uit afval en het versnellen van het installatietempo van hybride warmtepompen.

Bekijk voorbeelden van projecten met innovatiesubsidie 

€ 284 miljoen naar voorstellen 14 Regio Deals

Het kabinet heeft 14 nieuwe voorstellen voor Regio Deals gekozen waarvoor € 284,2 miljoen beschikbaar is. De 14 voorstellen komen uit het hele land en worden uitgewerkt tot Regio Deals. In Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verbeteren. Dit gebeurt samen met overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Lees meer over de 14 Regio Deals

In 2022 bijna 7 ton CO2 bespaard door groenverklaringen

Ondernemers zorgen voor een milieuwinst op verschillende vlakken dankzij groenverklaringen via groene banken en fondsen. Zo is de uitstoot van bijna 700.000 ton CO2 en ruim 300 ton NOx voorkomen. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van ongeveer 200.000 benzineauto’s.

Lees meer over de CO2-besparing door groenverklaringen

Energie besparen door douchewarmtewisselaar zonder breekwerk

Met de uit de pan reizende gasprijzen zijn woningcorporaties en consumenten nog meer bezig met energie besparen. Bij het verwarmen van douchewater valt nog veel te winnen, zag Bart Bergmans, algemeen directeur van Sanura."Onze Flatmate kan in 20 minuten op elke douche geïnstalleerd worden." Met behulp van de DEI+-subsidieregeling werd de Flatmate in 97 woningen van woningcorporatie De Alliantie geïnstalleerd.

Lees hoe subsidie in de praktijk helpt energie te besparen

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?