Duurzaam: resultaten uitgelicht

Gepubliceerd op:
29 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2022

Nederland moet duurzamer. Met windmolens op zee, zonnepanelen op daken, circulaire gebouwen, aardgasvrije wijken en door energie te besparen. De Rijksoverheid investeert samen met ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten, provincies en burgers in een energieneutrale, schonere toekomst en een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. Wij bieden subsidies, kennis en netwerkactiviteiten aan die bijdragen aan duurzaamheid.

Op deze pagina brengen wij de resultaten in beeld van opdrachten die wij uitvoeren.

Vraag naar subsidie isolatie en warmtepomp stijgt door

Steeds meer woningeigenaren zijn bezig met de verduurzaming van hun woningen en gebouwen. Dat zien we terug in de cijfers van de Investeringssubsidie Duurzame energie en energiebesparing (ISDE ). We verwachten dat het aantal aanvragen in 2022, ten opzichte van vorig jaar, verdubbelt naar ruim 80.000.

Lees meer over het verduurzamen van woningen en gebouwen

Opgewekte zonne-energie ruim 30% gestegen

Het vermogen van zonne-energie-installaties in Nederland groeide in 2021 naar 14,4 GWp (gigawattpiek). Vergeleken met 2020 is dat een stijging van ruim 30%. Dit geldt voor de energie die de installaties kunnen produceren (vermogen) en voor de zonne-energie die we echt gebruiken. Dit blijkt uit de Monitor Zon-pv die wij jaarlijks uitbrengen. 

Bekijk alle ontwikkelingen in de Monitor Zon-pv 2022

Bedrijven investeerden € 2,2 miljard in energiebesparing

Warmtepompsystemen op dak

Steeds meer ondernemers maken gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA), blijkt uit jaarcijfers. Het totale bedrag aan energiezuinige investeringen die ondernemers meldden, was in 2021 bijna € 2,2 miljard. In 2020 was dit nog € 1,8 miljard. Deze investeringen realiseren een energiebesparing vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 330.000 huishoudens.

Bekijk het jaarverslag Energie-investeringsaftrek 2021

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed in versnelling

In de eerste week van oktober 2022 vroegen maatschappelijk vastgoedeigenaren voor ruim € 200 miljoen subsidie aan om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Het doel is om deze gebouwen te verduurzamen voor 2030. Uit cijfers blijkt dat hiervoor grote interesse is.

Lees meer over verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Grootste stijging windenergie op land tot nu toe

De windprojecten die in 2021 op land zijn opgeleverd, hebben een totaal vermogen van 1.109 MW. Dit is de grootste stijging in één jaar tot nu toe. De verwachting is dat Nederland eind 2023 in totaal 6.190 MW aan windvermogen heeft. De doelstelling uit het Energieakkoord wordt hiermee behaald. Dit blijkt uit de monitor Wind op Land die jaarlijks verschijnt.

Bekijk alle ontwikkelingen in de Monitor Wind op Land 2021

Forse stijging milieu-investeringen met fiscaal voordeel

In 2021 investeerden bedrijven fors meer in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Ondernemers dienden aanvragen in voor een investeringsbedrag van in totaal bijna € 3,5 miljard. Dat is een stijging van 24% ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 2021.

Bekijk het jaarverslag MIA\Vamil 2021

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?