Privacy

Laatst gecontroleerd op:
1 oktober 2021
Gepubliceerd op:
18 mei 2018

Meldt u zich aan voor een subsidie? Schrijft u zich in voor een nieuwsbrief? Of wilt u zich aanmelden voor een evenement? Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die u hiervoor opgeeft.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG helpt uw privacy te beschermen. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Privacybeleid

Wij gebruiken het privacybeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In de privacyverklaring op de website van het ministerie van EZK staat het privacybeleid beschreven. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met de AVG. U vindt bijvoorbeeld informatie over de verwerking, uitwisseling en bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft. Onze privacyverklaring geldt ook voor de app Swen.

Lees de privacyverklaring.

Rechten

U heeft verschillende rechten onder de AVG. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage of rectificatie. Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken of wilt u dat wij een aanpassing doen in uw geregistreerde persoonsgegevens? Dan kunt u een AVG-verzoek indienen.

Gegevens zoals een rekeningnummer, correspondentieadres en e-mailadres zijn gegevens die u kunt (laten) aanpassen zonder AVG-verzoek. Gebruikt u Mijn Dossier op mijn.rvo.nl? Dan kunt u dit zelf doen. Op de pagina Uw registratie bij ons leest u welke gegevens u kunt wijzigen en hoe u dit doet.

Wilt u meer lezen over één of meer van de privacyrechten? Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat per recht een uitgebreide uitleg.

Verwerkingenregister

Alle verwerkingen van persoonsgegevens vindt u in het verwerkingenregister van het ministerie van EZK. Dit register bevat per verwerking:

  • een korte beschrijving van de soorten gegevens die wij verwerken;
  • waarvoor wij die gegevens verzamelen;
  • wat wij met deze gegevens doen;
  • wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Bekijk het verwerkingenregister.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Heeft u een specifieke vraag of wilt u een klacht indienen? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van EZK. Dit kan via e-mail: PbFG@minezk.nl, of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Melden van een mogelijk datalek

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als er per ongeluk gegevens bij een verkeerde persoon terechtkomen, is er mogelijk sprake van een datalek. In sommige situaties moeten wij dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u online een bericht ontvangen dat niet voor u is, bijvoorbeeld via de Berichtenbox of via e-mail? Neem dan contact op met ons via 088 042 42 42. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. Of stuur een bericht naar RVOInformatiebeveiliging@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?