Open data

Laatst gecontroleerd op:
11 juni 2024
Gepubliceerd op:
11 september 2014

Wilt u informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op uw eigen website plaatsen? Dat kan met onze open data. De informatie van RVO is namelijk openbaar. U mag deze hergebruiken.

Wat zijn open data?

Open data zijn gegevens die iedereen mag gebruiken en verspreiden. Ondernemers gebruiken open data onder andere om nieuwe producten, zoals apps, te ontwikkelen. De overheid stimuleert dit.

Welke data zijn beschikbaar?

De meeste informatie is via open data beschikbaar. Het gaat bijvoorbeeld om alle subsidies, financieringen en onderwerpen.

De volgende datasets zijn beschikbaar:

Webservices

Verder bieden we de volgende webservices:

 • EP-online
  Geregistreerde energielabels van gebouwen en woningen in Nederland.
 • Webservices voor agrarische software
  Agrarische ondernemers leveren verschillende gegevens bij RVO aan. Voor een aantal van deze gegevens (dieren en mest) hebben wij een webservice. Daarmee kunnen we de gegevens automatisch uitwisselen met externe applicaties zoals bedrijfsmanagementsystemen en adviesmodules. Bent u softwareontwikkelaar? Op deze pagina vindt u de berichtenboeken van onze webservices.
 • Openbaarmaking Europese landbouwsubsidies
  Informatie over subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
 • Energiesubsidiewijzer
  Overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders in Nederland (uitgevoerd door Milieu Centraal, de API koppeling kunt u aanvragen via verbeterjehuis@milieucentraal.nl.
 • PDOK datasets
  Actuele geo-informatie over 24 onderwerpen onder andere de Nationale parken, Natura 2000 en Windsnelheden. Uitleg over het gebruik van geoservices (CBS).

Wat is XML?

XML staat voor eXtensible Markup Language. XML is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), een onafhankelijke organisatie die web-gerelateerde technologieën en standaarden ontwikkelt. Met XML kunnen gegevens op een gestructureerde manier vastgelegd worden. XML gebruikt daarvoor zogenaamde elementen en attributen. XML lijkt qua indeling op HTML. Het verschil is dat HTML vooral gebruikt wordt om gegevens op te maken, en XML om gegevens in te delen. XML wordt steeds meer gebruikt om gegevens via internet te versturen of uit te wisselen. Een populair voorbeeld hiervan is RSS.

Moet u RVO als bron vermelden?

U bent niet verplicht RVO als bron te vermelden, tenzij het anders vermeld staat bij de datasets en webservices. Vanwege copyright mag u het beeldmateriaal niet gebruiken.

Bent u tevreden over deze pagina?