Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Laatst gecontroleerd op:
18 april 2023
Gepubliceerd op:
11 september 2020

In het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KIP MV) bundelen organisaties van de sectoren zorg, sport, monumenten, musea, onderwijs en gemeenten hun krachten. Binnen het platform wisselen zij kennis uit, worden goede voorbeelden gedeeld en innovaties aangejaagd. Zo kunnen zij binnen hun maatschappelijke sector faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van gebouwen. Maak hier gebruik van en neem contact op!

Onderstaande organisaties maken deel uit van het platform:

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

Het expertisecentrum ondersteunt de zorgsector onder andere door het opstellen van verduurzamingskaarten met gevalideerde informatie over verschillende CO2-emissiereducerende maatregelen, het verzorgen van innovatieworkshops, een centrale vraagbaak en het initiëren van onderzoek. Het expertisecentrum wordt ingevuld door Stichting Stimular/MPZ en TNO.

Meer informatie Expertisecentrum Verduurzaming Zorg.

Kenniscentrum Ruimte-OK

Ruimte-OK wil het startpunt zijn voor onderwijshuisvesting en exploitatie. Zij biedt ondersteuning met sectorspecifieke kennis, inzicht en begeleiding.

Het programma Scholen op Koers naar 2030 ondersteunt scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij het opzetten van een gezamenlijke en planmatige aanpak bij de verduurzamingsopgave in het onderwijs.

Meer informatie Ruimte-OK.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De RCE zet zich door middel van advisering en kennisontwikkeling in op het gebied van erfgoed en duurzaamheid. Denk aan energiebesparing en energieopwekking voor gebouwde monumenten, musea, beschermde stads- en dorpsgezichten en wijken met bijzondere kwaliteiten. De RCE biedt ook ondersteuning bij de verduurzaming van musea.

Meer informatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Op de Duurzame sportsector vindt u alle relevante en praktische informatie voor gemeenten, verenigingen en ondernemers om sportaccommodaties te verduurzamen.

Meer informatie Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Pianoo – Expertisecentrum Aanbesteden

Pianoo, het Expertisecentrum Aanbesteden, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer informatie Pianoo

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Bij ons vindt u informatie over onder andere:

Wij zijn het directe aanspreekpunt voor de sectoren onderwijs (mbo/hbo/wo) en gemeenten. Heeft u vragen over deze sectoren? Neem dan contact met ons op.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?