Open voor aanvragen

Regio Deals

Gepubliceerd op:
3 april 2018
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2023

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland.

Startdatum:
donderdag 6 juli 2023
22:00 (CEST)
Einddatum:
maandag 30 oktober 2023
23:00 (CET)
Per Regio Deal draagt het Rijk in deze 5e ronde minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen bij, waarbij vanuit de regio minimaal 50% wordt gefinancierd door publieke of private partijen. Een Regio Deal is een specifieke uitkering.
Totaal budget:
€ 384.600.000

Voor wie?

Regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan in een Regio Deal een partnerschap met het Rijk aan om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken. Een partner uit de regio dient het voorstel in.

Budget

Van 2022 tot en met 2025 stelde het kabinet in totaal € 900 miljoen beschikbaar. Dit budget is verdeeld over de 4e, 5e en 6e ronde.

Wanneer ze dit kunnen uitleggen mogen kwetsbare regio's afwijken van de 50% financiering vanuit publieke of private partijen.

Webinar en Regio Deal-dagen

In het webinar op 4 september vertelde het ministerie van BZK over Regio Deals. Met voorbeelden uit de praktijk en antwoord op uw vragen.

Van 6 tot en met 14 september zijn er 4 Regio Deal-dagen. In Rotterdam, Tilburg, Apeldoorn en Groningen gaan we dieper in op het doel, de financiering en de samenwerking. Ook kunt u in gesprek gaan met deskundigen en eerdere indieners van een Regio Deal.

Voorwaarden

In uw voorstel moet het volgende staan:

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid uw aanvraag goed voor en houd rekening met onderstaande punten:

  • Het voorstel bevat de uitgewerkte onderdelen: opgave, aanpak, financiën en organisatie.
  • Het voorstel bestaat uit maximaal 10 pagina’s en heeft lettertype Arial, lettergrootte 10, regelafstand minimaal 1,15.
  • Extra bijlagen zijn niet toegestaan.

Tijdlijn

Actie Datum
Indienen voorstel vrijdag 7 juli – dinsdag 31 oktober 2023
Selectie en besluitvorming kabinet november 2023 – voorjaar 2024
Uitwerking tot Regio Deals voorjaar – zomer 2024
Ondertekening Regio Deals najaar 2024

Aanvragen

Vraag hier de 5e ronde van Regio Deals aan.

Regio Deals opnieuw aanvragen

Vroeg u eerder Regio Deals aan maar keurden we uw voorstel af? U kunt tijdens deze ronde opnieuw een voorstel indienen.

Ook als u eerder steun kreeg vanuit Regio Deals kunt u opnieuw een aanvraag doen.

Na uw aanvraag

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beoordeelt de voorstellen op basis van de voorwaarden in de Staatscourant en het afwegingskader in de Kamerbrief. Hierbij worden ook andere departementen betrokken. Het kabinet maakt de uiteindelijke selectie. De gekozen voorstellen werken vervolgens aan een overeenkomst tussen partners in de regio en het Rijk. Met de ondertekening gaat de Regio Deal van start. Voor het einde van 2024 wordt de Regio Deal verleend.

Beoordeling van uw voorstel

Bij de selectie houdt het kabinet rekening met de verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waarin de brede welvaart onder druk staat. Er is sprake van een beperkt budget. Daarom krijgen niet alle voorstellen die aan het voorwaarden voldoen een Regio Deal.

Hulp nodig?

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over Regio Deals? Of heeft u hulp nodig om tot een voorstel te komen?

De komende maanden kunt u in gesprek gaan met medewerkers van verschillende departementen. Neem hiervoor contact op met: 

Wet- en regelgeving

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?