Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Regio Deals

Gepubliceerd op:
3 april 2018
Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2023

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland. Rijk, regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan een partnerschap met elkaar aan om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken.

Vorige delen van Regio Deals

Het Rijk heeft in 2018 tot en met 2022 € 950 miljoen geïnvesteerd in Regio Deals. Dit gebeurde in 3 rondes (tranches). In totaal zijn 30 Regio Deals gesloten en in uitvoering. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) coördineerde deze Regio Deals, onder andere in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Regio Deals tranche 1, 2 en 3

30 deals

De volgende deals zijn gesloten:

Deel 4

Het Kabinet heeft besloten de Regio Deals voort te zetten. De verantwoordelijkheid voor de Regio Deals is overgegaan naar het ministerie van BZK. Via de Kamerbrief van vrijdag 1 juli 2022 nodigt het ministerie verschillende partijen uit om voorstellen aan te melden.  Het budget voor 2022 tot en met 2025 is € 900 miljoen en zal in meerdere rondes worden opengesteld. Net als bij de eerdere Regio Deals dragen ook de regionale partijen bij aan de financiering. De bijdrage vanuit het Rijk is per deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.

Van 15 juli tot en met 15 november 2022 konden regionale partijen voorstellen indienen voor de 4ronde van de Regio Deals. In totaal was er € 284,2 miljoen beschikbaar voor de Regio Deals in deze ronde.

Waarom Regio Deals?

We staan in Nederland met elkaar voor grote opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • wonen
  • gelijke kansen
  • klimaat
  • bestaanszekerheid
  • gezondheid
  • onderwijs
  • natuur
  • veiligheid

Deze opgaven zien er in elke regio anders uit. Om de kwaliteit van leven, wonen en werken voor inwoners en ondernemers te vergroten, moeten het Rijk en de regio's samenwerken. De kracht van de regio is hierbij het uitgangspunt.

Rijk en regio werken samen

Regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een complete aanpak die past bij het gebied. Vervolgens werken de regio en het Rijk het voorstel samen uit tot een Regio Deal. De partners houden de brede welvaart steeds in het oog als zij Regio Deals selecteren, uitwerken en afsluiten.

Vragen over Regio Deals?

Op Veelgestelde vragen Regio Deals vindt u antwoord op verschillende vragen over Regio Deals. Kunt u hier geen antwoord op uw vraag vinden? Neem dan contact met ons op.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?