Energiebesparingsplicht vanaf 2023

Gepubliceerd op:
14 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
12 september 2023

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar één keer in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet u doen via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. Deze rapportages dient u uiterlijk 1 december 2023 in via Mijn RVO. Daarnaast geldt er voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht. Via deze startpagina informeren we u en helpen we u om aan de slag te gaan. Samen zetten we de knop om.

Over de energiebesparingsplicht

Gebruikt u op uw locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een energiebesparingsplicht.

Informatieplicht

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u over de uitvoering van uw energiebesparende maatregelen rapporteren. Dit gaat zo goed als altijd via de informatieplicht.

Onderzoeksplicht

Heeft u een energiebesparingsplicht? En gebruikt u op uw locatie vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een onderzoeksplicht.

EED-auditplicht

Bent u een grote onderneming? Of een maatschappelijke instelling met een economische activiteit? Dan heeft u waarschijnlijk een EED-auditplicht.

Stappenplan: Check uw plichten

Bepaal met het stappenplan of u aan de informatieplicht, onderzoeksplicht of EED-auditplicht moet voldoen.

Erkende maatregelenlijst

Voldoe aan uw energiebesparingsplicht met behulp van de erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML).

Voorlichtingsmateriaal

Maak gebruik van ons voorlichtingsmateriaal. En breng de rapportageplichten onder de aandacht binnen uw netwerk.

Rapportages ophalen

Hoe haalt u als omgevingsdienst of bevoegd gezag rapportages op voor de informatie- en onderzoeksplicht?

Omgevingswet en energiebesparingsplicht

Vanaf 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hierin wordt ook de energiebesparingsplicht opgenomen. Om te garanderen dat de aanpassing van de energiebesparingsplicht op 1 juli 2023 in werking treedt, zijn de aanpassingen verwerkt in het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer.

Heeft u nog andere wettelijke plichten?

Wilt u voor al uw locaties in één keer bepalen of u aan de energiebesparingsplicht moet voldoen? En wilt u snel inzicht in andere wettelijke verplichtingen over energiebesparing en CO2-reductie voor uw onderneming? Bijvoorbeeld de energielabel C-plicht voor kantoorgebouwen. Start dan de wetchecker. U ontvangt een rapport nadat u de wetchecker heeft ingevuld.

Energiebesparingsplicht Marley Spoon

Wat is de energiebesparingsplicht in vogelvlucht?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?