EED-auditplicht

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2024
Gepubliceerd op:
14 september 2017

De EED-auditplicht is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Heeft u een EED-auditplicht? Dan moet u hierover eens in de 4 jaar rapporteren aan ons. Vanaf 3 juli 2023 kunt u weer rapporteren.

Wat is de EED-auditplicht?

De EED energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-auditplicht geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energiegebruik van gebouwen, installaties, industriële processen en het zakelijk vervoer.

Is mijn onderneming auditplichtig?

U bent verplicht om de EED-auditplicht uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit) een van deze 2 punten heeft:

 • 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
 • een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Concernrelaties

Lees de toelichting over het belang van onderlinge relaties van de ondernemingen op Concernrelaties.

Voorbereiden op de EED-auditplicht

Vanaf 3 juli 2023 dient u uw EED energie-auditrapport online bij ons in. Bereid u hierop voor door nu al aan de slag te gaan. Neem de volgende stappen:

 1. Controleer aan welke verplichtingen uw onderneming moet voldoen. U doet dit via Stappenplan rapportageplichten energiebesparing.
 2. Download de benodigde sjablonen (zie Sjablonen voor uw rapport) en bekijk welke elementen terug moeten komen in het rapport.
 3. Voer de energie-audit uit en maak uw rapport op.
 4. Voeg de verschillende vestigingsrapporten en het concernrapport samen tot één ondernemingsrapport.
 5. U dient het rapport in via eLoket. Hiervoor heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger nodig met machtiging voor RVO-diensten niveau 2+.
  Let op: heeft u wel eHerkenning maar niet het juiste niveau of de juiste machtiging? Neem dan op tijd contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Heeft uw organisatie een beheermodule? Dan is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Heeft u meer panden en/of vestigingen?

Heeft u als vastgoedbeheerder meer dan 100 panden in eigendom of in beheer? Of bent u een ondernemer met tientallen of meer vergelijkbare vestigingen? Kies dan voor een steekproefaanpak:

Intermediair machtigen

U kunt ook een intermediair machtigen die voor u het EED energie-auditrapport indient. Gebruik hiervoor onderstaand machtigingsformulier. Dan hoeft u zelf geen eHerkenning aan te vragen. Wel blijft u verantwoordelijk voor de inhoud van wat is ingediend. Het bewijs van uw machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen. Per onderneming kan maar één persoon rapporteren.

Machtigingsformulier intermediair

Wat staat er in het rapport?

Met de sjablonen voor het EED energie-auditrapport doet u efficiënt verslag van de EED energie-audit. De sjablonen zijn niet verplicht, maar we raden u aan deze wel te gebruiken. De sjablonen bevatten namelijk alle noodzakelijke elementen van het EED energie-auditrapport. Door de ingevulde sjablonen samen te voegen ontstaat het EED energie-auditrapport van uw gehele onderneming. 

Het totale energie-auditrapport bestaat daarmee uit:

 • het concerngedeelte (sjabloon concernverslag) én 
 • daaronder per vestiging de vestigingsrapportages (sjabloon Onderzoeksplicht + EED auditplicht en/of sjabloon vestigingsrapportage). 

Maakt u toch geen gebruik van de sjablonen? Zorg dan dat uw rapport alle vereiste informatie bevat. De criteria staan in het Besluit energie-audit. Hieronder leest u meer over de inhoudelijke eisen aan een energie-auditrapport.

Sjablonen voor uw rapport

Hulpbestand vestigingstabel

Bij een auditrapportage indienen, geeft u in het digitale formulier ook de gegevens van de vestigingen binnen uw onderneming door. U kunt de gegevens handmatig invullen of uploaden via een hulpbestandbestand.

Download het hulpbestand op Mijn RVO

EED energie-auditrapport indienen

Vanaf 3 juli 2023 dient u uw EED energie-auditrapport online bij ons in. U logt in met eHerkenning. U heeft een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger nodig met machtiging RVO-diensten op niveau 2+.

Registreren bij geen auditplicht

Geeft uw onderneming een alternatieve invulling aan de EED-auditplicht? Of heeft u geen auditplicht, maar wel een brief van ons gekregen? Registreert u zich dan online bij ons. Wij sturen u in beide gevallen na controle een bevestiging dat u geen rapport hoeft in te dienen.

Na indienen of registratie

Na het indienen van uw rapport ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer voor vragen en correspondentie over uw indiening.

Wij kijken of uw energie-auditrapport compleet is en aan de criteria voldoet. Als dat zo is, krijgt u hiervan een bevestiging. Op basis van uw rapport kunnen wij aanvullende vragen hebben over uw onderneming of het rapport. In dat geval krijgt u bericht van ons.

Dien uw EED energie-rapport op tijd in. Als u niet op tijd aan uw verplichting voldoet, kunnen wij u een last onder dwangsom opleggen.

Alternatieve invulling EED-auditplicht

Sommige ondernemingen hoeven geen EED energie-auditrapport in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED-auditplicht. Het gaat om:

 • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen. Om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Deze ondernemingen voeren al een energie-audit uit.
 • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Erkende maatregelen

In het EED energie-auditrapport neemt u een lijst op met besparingsmaatregelen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Deze geven echter geen volledig beeld van alle mogelijke besparingsopties. Beschrijf daarnaast welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn binnen de 4 te auditen categorieën: processen, gebouwen, installaties en vervoer.

Voordelig investeren en lagere energiekosten

Met de maatregelen uit de EED energie-audit verlaagt u de energiekosten van uw onderneming. Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) investeert u fiscaal voordelig in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen. Het Energie-auditverslag voldoet aan de EIA-eisen voor een Energieadvies als u een uitvoeringsplan toevoegt.

Investeert u in een maatregel die is opgenomen in het energie-auditrapport? Dan mag u de kosten voor de energie-audit eenmalig meenemen met de EIA. Let op: dit geldt voor de gemaakte kosten voor locatie waar u de maatregel gaat toepassen.

Bent u van plan de maatregelen uit de EED energie-audit te nemen? Dan is ook de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant voor u.

Heeft u nog andere wettelijke plichten?

De wetchecker energiebesparing geeft u snel inzicht in de wettelijke plichten die voor uw organisatie, bedrijf of instelling gelden. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

Info in English

EED Audit Obligation

In opdracht van:
 • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?