Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Gepubliceerd op:
3 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2022

Bent u ondernemer en wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI).

Budget en looptijd

Startdatum:
dinsdag 1 september 2020
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 14 december 2021
04:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 82.000.000
Verleend:
€ 32.354.679
In behandeling:
€ 49.572.125
Nog beschikbaar
0 % (€ 73.196)

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Voorwaarden

Waarmee moest u rekening houden bij het indienen van een aanvraag? De belangrijkste voorwaarden uit de regeling hebben we voor u op een rij gezet. Bekijk de voorwaarden en aandachtspunten van de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI).

Daarnaast golden er voor alle subsidies voor energie-innovatie een aantal algemene criteria en afwijzigingsgronden:

Downloads

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag compleet? Dan is de beoordelingstermijn 8 weken. De beoordelingstermijn kunnen we eventueel éénmalig verlengen met 8 weken. Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn is 13 weken. De beoordelingstermijn kunnen we eventueel éénmalig verlengen met 13 weken.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrerentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei verbindt? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over Klimaatinvesteringen in de industrie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?