Open voor aanvragen

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Laatst gecontroleerd op:
20 juni 2024
Gepubliceerd op:
3 juli 2019

Wilt u binnen uw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? Doet u dit voor eigen rekening en risico, maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 22 april 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 31 januari 2025
17:00
Het maximale subsidiebedrag is € 30 miljoen. De regel geldt: 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'.
Totaal budget:
€ 130.000.000

Waarvoor krijgt u subsidie?

U vraagt subsidie aan voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die passen onder de volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie:
  U vraagt subsidie aan voor investeringen waardoor u minder energie gebruikt binnen (het productieproces van) uw onderneming.
 • Circulaire economie:
  U verwerkt afvalproducten opnieuw tot producten, materialen of stoffen voor het originele doel of een ander doel. Met hergebruik bedoelen we elke activiteit waarbij u producten of onderdelen opnieuw gebruikt. Het originele doel van het product blijft gelijk. 
 • Infrastructuurvoorzieningen : 
  Uw project richt zich op infrastructuur voor afvalwarmte (ook wel restwarmte genoemd) en voor waterstof. 
 • Overige CO2-verlagende maatregelen:
  Uw investering moet leiden tot minder uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming. 

Deze subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten. Daar krijgt u subsidie voor uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de zojuist genoemde thema's. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze subsidie valt onder de Topsector Energie. Daarom moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. U vindt ze hieronder. 

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt subsidie aan in ons digitale aanvraagportaal. Sla tussendoor op als u later verdergaat. Bereid uw aanvraag goed voor. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult. Met de knop 'Uw aanvraag direct regelen' onder Aanvragen komt u met eHerkenning bij het aanvraagportaal.

"Overheidssteun was cruciaal voor de start van mijn bedrijf"

Een mooi voorbeeld van een investering met hulp van de VEKI deed Healix. Dit bedrijf recyclet afgedankte touwen en netten en zorgt daarmee voor een forse besparing op de CO2-uitstoot (120.000 ton over een periode van 5 jaar) en fossiele brandstof.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Aanvragen

U vraagt de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan van 22 april, 09:00 tot en met 31 januari 2025, 17:00. Met de knop 'Uw aanvraag direct regelen' komt u bij het aanvraagportaal. Sla uw aanvraag tussendoor op als u later verder gaat. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' onderaan deze pagina, komt u in ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

“Deze steun was cruciaal voor de start van mijn bedrijf, zo kon ik de machines kopen. Zonder het duurzame karakter van het bedrijf had ik ook nooit goedkeuring van de bank gekregen. In de maatschappij is er een omslag gaande dat we duurzamer willen leven. Ook ik als ondernemer moet daarin mee. Lees meer over dit project

Marcel Alberts
Eigenaar Healix
Marcel Alberts oprichter van Healix

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?