Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Gepubliceerd op:
19 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
23 januari 2023

Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Voor pilot- of demonstratieprojecten binnen uw bedrijf kunt u subsidie aanvragen vanuit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 10 januari 2023
04:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 74.600.000
Verleend:
€ 49.090.762
In behandeling:
€ 53.680.534
Nog beschikbaar
0 % (€ 0)

Deze regeling is op dit moment gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor een pilot- of demonstratieproject als uw innovatieve dienst een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie), en de ontwikkeling ervan technisch uitdagend is. Als u investeert in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie. Of als u op grote schaal nieuwe producten of materialen maakt uit afval.

In een pilotproject test u een nieuwe technologie. En u verbetert deze in een proefopstelling die de praktijk kenmerkt. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten kijken we daarvoor naar de internationale stand van onderzoek en techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat er maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie uit de Topsector Energie-regelingen.

De DEI+ staat open voor bedrijven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustasius en Saba).

Thema’s DEI+ 2022

U kunt in 2022 subsidie aanvragen voor pilot- en/of demonstratieprojecten in de volgende thema's:

  • Waterstof en groene chemie met een apart, aanvullend budget van € 29,4 miljoen.
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen met een apart, aanvullend budget van € 9 miljoen.
  • Afvang, gebruik en opslag van CO2 (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS) (alleen pilotprojecten)
  • Circulaire economie (let op: alleen voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie, voor kleinere projecten is er op dit moment geen budget beschikbaar)
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)
  • Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilotprojecten)
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-verminderende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector

Lees meer over deze thema’s van de DEI+. Bekijk ook de handleiding:

Budget DEI+ 2022

Het beschikbare budget voor deze thema’s is € 74,6 miljoen. Het budget voor het thema 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' vindt u op: DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Het budget voor het thema 'Waterstof en groene chemie’ vindt u op: DEI+: Waterstof en groene chemie.

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Die vindt u in de handleiding boven deze paragraaf.

Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikking. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Uit de praktijk

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over DEI+?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?