Open voor aanvragen

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Gepubliceerd op:
19 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2022

Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Voor pilot- of demonstratieprojecten binnen uw bedrijf kunt u subsidie aanvragen vanuit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 4 oktober 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 58.600.000
Verleend:
€ 12.091.596
In behandeling:
€ 86.244.736
Nog beschikbaar
0 % (€ 0)

Het budget voor deze regeling is overtekend.
Dat betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is. Meestal keuren we niet alle  aanvragen goed. Blijf daarom gewoon aanvragen.

U kunt ook subsidie aanvragen voor een pilot- of demonstratieproject als uw innovatieve dienst een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie), en de ontwikkeling ervan technisch uitdagend is. Als u investeert in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie. Of als u op grote schaal nieuwe producten of materialen maakt uit afval.

In een pilotproject test u een nieuwe technologie. En u verbetert deze in een proefopstelling die de praktijk kenmerkt. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten kijken we daarvoor naar de internationale stand van onderzoek en techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat er maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie uit de Topsector Energie-regelingen.

De DEI+ staat open voor bedrijven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustasius en Saba).

Thema’s DEI+ 2022

U kunt in 2022 subsidie aanvragen voor pilot- en/of demonstratieprojecten in de volgende thema's:

 • Waterstof en groene chemie met een apart, aanvullend budget van € 29,4 miljoen.
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen met een apart, aanvullend budget van € 9 miljoen.
 • Afvang, gebruik en opslag van CO2 (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS) (alleen pilotprojecten)
 • Circulaire economie (let op: alleen voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie, voor kleinere projecten is er op dit moment geen budget beschikbaar)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)
 • Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilotprojecten)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-verminderende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector

Lees meer over deze thema’s van de DEI+. Bekijk ook de handleiding:

Budget DEI+ 2022

Het beschikbare budget voor deze thema’s is € 58,6 miljoen. Het budget voor het thema 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' vindt u op: DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Het budget voor het thema 'Waterstof en groene chemie’ vindt u op: DEI+: Waterstof en groene chemie.

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Die vindt u in de handleiding boven deze paragraaf.

Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Aanvragen

De regeling is open vanaf 1 april 09:00 uur tot 4 oktober 2022, 17:00 uur.

 • Het thema 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is open tot 10 januari 2023, 17:00 uur.
 • Het thema 'Waterstof en groene chemie’ is open vanaf 22 juni 2022 09.00 uur tot 10 januari 2023, 17:00 uur.

U vraagt aan via de knop 'Uw aanvraag direct regelen'.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Uw projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Uit de praktijk

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over DEI+?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?