Open voor aanvragen

DEI+: Vergassing van reststromen

Laatst gecontroleerd op:
30 april 2024
Gepubliceerd op:
8 december 2023

Investeert u als ondernemer in een productie-installatie voor het omzetten van reststromen in groen gas, methanol, transportbrandstoffen, chemicaliën of syngas voor industrieel gebruik? Ontvang subsidie voor uw demonstratieproject voor deze vergassing van reststromen. 

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 15 februari 2024
09:00
Einddatum:
donderdag 29 augustus 2024
17:00
Maximale subsidiebedrag per project
€ 30.000.000
Totaal budget:
€ 98.000.000

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor een demonstratieproject voor een installatie voor vergassing van reststromen. Het gaat hierbij om biogene en gemengde reststromen. Biogene reststromen bestaan uit organisch materiaal dat overblijft als bijproduct of afval van biologische processen. Dit komt vooral uit sectoren als landbouw, voedselproductie, bosbouw en de bio-industrie. Het materiaal is afbreekbaar biologisch materiaal. De installatie zet de reststromen om naar hernieuwbare (duurzame) energiedragers, zoals groen gas en biobrandstoffen, of als grondstof voor de circulaire economie.

Richt uw installatie zich alleen voor een deel op biogene gemengde reststromen? Ook dan krijgt u mogelijk subsidie voor uw demonstratieproject. De subsidie is voor de hele keten van vergassing, inclusief voorbehandeling, torrefactie, vergassing, reiniging en opwaardering.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de voorwaarden van deze regeling.  Deze regeling valt onder de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Daarom moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. U bespreekt uw idee en de kans van slagen voor subsidie. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Laat uw projectidee toetsen

Aanvragen

Vraag deze subsidie aan vanaf 15 februari 2024, 09:00 uur tot 29 augustus 2024, 17:00 uur. Bekijk welke stappen u neemt en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Veelgestelde vragen

Wetten en regels

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?