Open voor aanvragen

Algemene criteria subsidies energie-innovatie

Laatst gecontroleerd op:
7 maart 2023
Gepubliceerd op:
27 januari 2015

Waarmee moet u rekening houden bij het aanvragen van subsidies energie-innovatie van de Topsector Energie? We zetten de algemene criteria op een rijtje. Die staan los van specifieke criteria voor een bepaalde regeling. Ook leest u welke projecten niet in aanmerking komen voor subsidie.

Algemene criteria

 • Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. De samenwerking moet evenwichtig zijn als het gaat om financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project. Is dat niet zo, dan kan dat leiden tot afwijzing, een lagere of onvoldoende score op het rangschikkingscriterium 'kwaliteit van het project'. Uitzonderingen zijn demonstratieprojecten energie-innovatie (DEI+) , TSE Industrie studies voor CCUS en de Horizon Europe Partnership (HEP). Daarin mag ook een individuele ondernemer een aanvraag indienen.
 • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de programmalijnen of het programma.
 • U kunt het project niet volledig uitbesteden. De inhuur van derden telt niet als daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.
 • Voor alle demonstratieprojecten geldt dat kosten aan derden maximaal 50% van de som investeringskosten-referentiekosten mogen zijn.
 • U mag niet starten met projecten, voordat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment dat u een subsidieaanvraag doet. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking starten.
 • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.
 • Zorg dat u de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten rond heeft. Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt. Meer informatie vindt u op Financiering subsidieproject.
 • Zorg dat u claims over de werking van een techniek en het economisch perspectief goed onderbouwt.

Projecten die niet in aanmerking komen

Projecten die niet in aanmerking voor subsidies energie-innovatie komen, zijn:

 • energiedemonstratieprojecten over biobrandstoffen die onder de bijmengverplichting vallen, waaronder bio-LNG projecten
 • energiedemonstratieprojecten over productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten

Vragen over subsidies energie-innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?