Subsidies voor energie-innovatie

Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2024
Gepubliceerd op:
11 augustus 2022

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Kijk dan of u een subsidie voor energie-innovatie aan kunt vragen. We geven subsidie voor (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen.

Laat u inspireren door ervaringen van andere ondernemers die met subsidie werken aan energie-innovaties.

Deze innovatiesubsidies zijn onderdeel van de Topsector Energie. Dit is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem.

U kunt subsidie krijgen voor innovaties op de onderwerpen:

  • Duurzame energieproductie
  • Energiebesparing
  • Flexibilisering van het energiesysteem, bijvoorbeeld waterstof
  • CO2-vermindering in de industrie
  • Circulaire economie
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Overzicht subsidies

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die een innovatieve techniek binnen hun bedrijf willen testen in een pilotproject of demonstreren in een demonstratieproject. Uw innovatie moet de CO₂-uitstoot verminderen.

Aanvragen vanaf 21 november 2023 tot en met 29 augustus 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die investeren in innovaties die ons energiesysteem flexibeler maken. Bijvoorbeeld met waterstof. Of opschaling en kostenvermindering van het elektrolysevermogen.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die investeren in installaties voor de omzetting van reststromen voor de productie van hernieuwbare energiebronnen in de vorm van groen gas.

Aanvragen vanaf 15 februari 2024 tot en met 29 augustus 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Aanvragen vanaf 1 maart 2024 tot en met 29 augustus 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die een innovatie willen testen in een pilot of demonstratieproject. De innovatie helpt bij de overstap naar een circulaire economie en minder CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld om reststromen en producten opnieuw te gebruiken en materialen te besparen.

Aanvragen vanaf 22 april 2024 tot en met 1 november 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers in de industrie om samen met partners de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief proef- of demonstratieproject. Het project helpt tegen lage kosten de CO2-uitstoot te verkleinen.

Aanvragen vanaf 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor samenwerkingsverbanden die mogelijkheden onderzoeken voor goedkopere klimaatneutrale en/of circulaire producten en services. Met als doel: vóór 2034 een eerste markttoepassing in een betekenisvolle, Nederlandse industriële sector.

Open voor aanvragen

Subsidie voor consortia voor onderzoek en ontwikkeling van de opwek van hernieuwbare (duurzame) energie. Uw innovatie zorgt voor meer capaciteit, verbeterde prestaties van een bestaand product of dienst en hergebruik van grondstoffen en materialen. Uw innovatie moet uiterlijk in 2034 op de markt komen.

Aanvragen vanaf 4 juni 2024 tot en met 20 augustus 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die mogelijkheden onderzoeken voor goedkopere circulaire producten of services. Met als doel: vóór 2030 een eerste markttoepassing in een betekenisvolle Nederlandse industriële sector. 

Aanvragen vanaf 7 mei 2024 tot en met 15 augustus 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers in de industrie die minder CO2 willen uitstoten. Het gaat om maatregelen waarvan is bewezen dat ze werken, maar met hoge investeringskosten en waarvan de tijd om het terug te verdienen langer is dan 5 jaar. 

Aanvragen vanaf 22 april 2024 tot en met 31 januari 2025.

Open voor aanvragen

Subsidie voor meerjarige samenwerking aan onderzoek met als doel de ontwikkeling van het elektriciteitssysteem te versnellen en de kwaliteit verbeteren gericht op een praktische toepassing binnen 10 jaar.

Aanvragen vanaf 4 juni tot en met 5 september 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor meerjarige samenwerking in onderzoek naar innovaties die de industrie verduurzamen gericht op een praktische toepassing binnen 10 jaar.

Aanvragen van 4 juni 2024 tot en met 5 september 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor meerjarige samenwerking en ontwikkeling van innovaties die de gebouwde omgeving sneller verduurzamen gericht op eerste toepassing binnen 5 jaar.

Aanvragen van 4 juni 2024 tot en met 5 september 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie om een innovatie in polyester of poly(ester)amide biopolymeren van koolhydraten (BioBased Circular) te onderzoeken en ontwikkelen. In een meerjarige samenwerking van minimaal 3 organisaties met een aanpak vanuit verschillende vakgebieden.

Aanvragen vanaf 4 juni 2024 tot en met 5 september 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor Europese samenwerking in onderzoek- en innovatieprojecten. U moet een verplichte succesvolle vooraanmelding indienen bij een Horizon Europe Partnership (HEP) voordat u nationaal subsidie kunt aanvragen. 

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemingen en onderzoekers om de ontwikkeling van een energie-innovatie te versnellen of te demonstreren op locatie in samenwerking met buitenlandse partners.

 

Vergroot de slaagkans van uw aanvraag. Laat uw projectidee toetsen.

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Over Topsector Energie-regelingen

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van de subsidie die u aanvraagt. Daarnaast moet u bij al deze subsidies voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de pagina's hieronder:

Wetten en regels

De inhoud op deze pagina is gebaseerd op de onderstaande officiële bekendmakingen en wetteksten die gelden voor deze subsidieregelingen. 

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op de veelgestelde vragen over onze Topsector energie-regelingen. We werken de vragen regelmatig bij.

Meer weten?

Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Hiermee helpen we de CO2-doelstellingen te halen uit het Klimaatakkoord. Ook maken we daardoor de Nederlandse economie sterker en zorgen we voor banen en welvaart. Het budget van Topsector Energie is ieder jaar ongeveer € 130 miljoen. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?