Subsidies voor energie-innovatie

Gepubliceerd op:
11 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
31 januari 2024

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Kijk dan of u een subsidie voor energie-innovatie aan kunt vragen. We geven subsidie voor (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen.

Laat u inspireren door ervaringen van andere ondernemers die met subsidie werken aan energie-innovaties.

Deze innovatiesubsidies zijn onderdeel van de Topsector Energie. Dit is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem.

U kunt subsidie krijgen voor innovaties op de onderwerpen:

  • Duurzame energieproductie
  • Energiebesparing
  • Flexibilisering van het energiesysteem, bijvoorbeeld waterstof
  • CO2-vermindering in de industrie
  • Circulaire economie
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Overzicht subsidies

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die een innovatieve techniek binnen hun bedrijf willen testen in een pilotproject of demonstreren in een demonstratieproject. Uw innovatie moet de CO₂-uitstoot verminderen.

Aanvragen tot en met 29 augustus 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die investeren in innovaties die ons energiesysteem flexibeler maken. Bijvoorbeeld met waterstof. Of opschaling en kostenvermindering van het elektrolysevermogen.

Aanvragen tot en met 25 juni 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die investeren in installaties voor de omzetting van reststromen voor de productie van hernieuwbare energiebronnen in de vorm van groen gas.

Aanvragen tot en met 29 augustus 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Aanvragen tot en met 29 augustus 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers in de industrie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject. Een project dat helpt de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, tegen lage kosten.

Aanvragen tot en met 31 maart 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2033 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle, Nederlandse industriële sector.

Aanvragen vanaf 1 april 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers in de industrie die binnen hun onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

Aanvragen verwacht vanaf half maart 2024.

Bijna open voor aanvragen

Subsidie voor innovatieve partijen die gezamenlijk complete innovatieve oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen van Nederland.

Vooraanmelden vanaf 19 maart 2024

Open voor aanvragen

Subsidie voor Europese samenwerking in onderzoek- en innovatieprojecten. U moet een verplichte succesvolle vooraanmelding indienen bij een Horizon Europe Partnership (HEP) voordat u nationaal subsidie kunt aanvragen. 

Aanvragen tot en met 2 april 2024.

Open voor aanvragen

Subsidie voor ondernemingen en onderzoekers om de ontwikkeling van een energie-innovatie te versnellen of te demonstreren op locatie in samenwerking met buitenlandse partners.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers die mogelijkheden voor goedkopere circulaire producten of diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle Nederlandse industriële sector.

Gesloten voor aanvragen

Garantstelling voor ondernemers die investeren in aardwarmteprojecten.

Gesloten voor aanvragen

Subsidie voor ondernemers met vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie tegen minder kosten.

Vergroot de slaagkans van uw aanvraag. Laat uw projectidee toetsen.

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Over Topsector Energie-regelingen

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van de subsidie die u aanvraagt. Daarnaast moet u bij al deze subsidies voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de pagina's hieronder:

Wetten en regels

De inhoud op deze pagina is gebaseerd op de onderstaande officiële bekendmakingen en wetteksten die gelden voor deze subsidieregelingen. 

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op de veelgestelde vragen over onze Topsector energie-regelingen. We werken de vragen regelmatig bij.

Meer weten?

Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Hiermee helpen we de CO2-doelstellingen te halen uit het Klimaatakkoord. Ook maken we daardoor de Nederlandse economie sterker en zorgen we voor banen en welvaart. Het budget van Topsector Energie is ieder jaar ongeveer € 130 miljoen. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?