Open voor aanvragen

TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Gepubliceerd op:
3 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
1 mei 2024

Bent u ondernemer en wilt u een innovatie of al uitontwikkelde technologie voor het gebruik van waterelektrolyse, elektrochemie of waterstoftransport testen of demonstreren? Wilt u weten of dit haalbaar is of welke milieu-investering u nodig heeft? Of wilt u de haalbaarheid van een nieuwe fabriek onderzoeken? Helpt u met dit project de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie verminderen, binnen 10 jaar na afloop van de studie? Vraag dan de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies: Waterstof en groene chemie aan.  

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 mei 2024
09:00
Einddatum:
maandag 31 maart 2025
17:00
Voor een haalbaarheids- of milieustudie maximaal € 4.000.000 per project. Voor een vergelijkbare studie maximaal het bedrag dat u mag ontvangen aan de-minimissteun.
Totaal budget:
€ 10.000.000
Aanvullende informatie:
Het budget van deze subsidie komt van GroenvermogenNL.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U wilt een innovatie of al uitontwikkelde technologie testen of demonstreren die helpt de CO2-uitstoot in industriële processen te verminderen tegen lage kosten. U wilt weten of dit haalbaar is of welke milieu-investering u nodig heeft. U kunt subsidie aanvragen voor 3 typen studies. Vraag ons om advies als u twijfelt over de categorie waaronder uw studie valt.

Haalbaarheidsstudie

U doet een studie om u voor te bereiden op een pilotproject. Het doel van de studie is om een weloverwogen besluit te nemen of u wel of niet doorgaat met de uitvoering van het pilotproject. De studie bestaat vooral uit deskresearch. U laat objectief de sterke en zwakke punten van uw project zien. U brengt de kansen en risico’s in kaart. Hierbij geeft u aan wat u nodig heeft om uw project uit te voeren. U laat de kans van slagen zien.

Milieustudie

U doet een studie om u voor te bereiden op een demonstratieproject of een project naar een al uitontwikkelde technologie. Bij een milieustudie stelt u de vraag welke investeringen u nodig heeft om een hoger niveau aan milieubescherming te halen. Een milieustudie helpt uw bedrijf de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden. 

Alleen de onderdelen van de studie die u nodig heeft om te kunnen besluiten over de investering, vallen onder de subsidie. Denk aan pre-engineering of onderdelen van Front End Engineering Design (FEED).

Let op: doet u een milieustudie naar een technologie die al uitontwikkeld is? Dan vallen alleen de kosten van anderen (derden: niet uit dezelfde groep) onder de subsidie.

Vergelijkbare studie

In een vergelijkbare studie onderzoekt u een milieu-investering in een demonstratieproject of in een project met een al uitontwikkelde technologie die niet valt onder een milieustudie. Het gaat om een investering die niet onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) valt.

Voor de aanvraag van een vergelijkbare studie heeft u een de-minimis verklaring nodig. U geeft hierin aan hoeveel ‘de-minimissteun’ uw bedrijf heeft ontvangen.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Voor welke onderwerpen vraagt u subsidie aan?

U vraagt deze subsidie aan voor studies op de volgende onderwerpen:

Transport en opslag van waterstof(dragers)

U kunt subsidie aanvragen voor industriële toepassingen voor grootschalige energieopslag. U kunt ook onderzoek doen naar het omzetten van waterstof(dragers) naar andere waterstofdragers of producten. Het kan ook gaan om de importketens van deze producten.

Toepassen van waterstof(dragers) en groene elektronen

U kunt subsidie aanvragen voor het industrieel toepassen van hernieuwbare (duurzame) waterstof in sectoren waar weinig alternatieven voor verduurzaming zijn. De 3 manieren zijn:

  1. direct gebruik van hernieuwbare waterstof(dragers) als brandstof (energetisch gebruik);
  2. hernieuwbare waterstof als grondstof voor de chemische industrie;
  3. direct toepassen van groene elektronen in elektrochemische reacties en plasmatechnologie.

Productie van waterstof

U kunt subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare waterstof. Het gaat dan om waterstofproductie via elektrolyse op basis van hernieuwbare (duurzaam opgewekte) elektriciteit. U kunt ook subsidie aanvragen als uw innovatie eraan bijdraagt dat waterstofproductie-installaties snel in gebruik kunnen worden genomen.

Productie van (onderdelen van) elektrolysers

U kunt subsidie aanvragen als u een studie doet naar fabrieken voor de productie van elektrolysers en onderdelen van elektrolysers. Deze elektrolysers moeten worden gebruikt voor de productie van hernieuwbare waterstof. Uw productieproces moet een milieuvoordeel hebben vergeleken met de standaard manier van het produceren van elektrolysers of onderdelen van elektrolysers.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de zojuist genoemde onderwerpen. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling. En aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Aanvragen

Vraag deze subsidie aan vanaf 1 mei 2024, 09:00 uur tot 31 maart 2025, 17:00 uur. Bekijk welke stappen u neemt en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

GroenvermogenNL is het investeringsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

Vragen over TSE Industrie studies?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?