Publicatieplicht staatssteun

Gepubliceerd op:
11 juli 2016
Laatst gecontroleerd op:
23 maart 2023

Wanneer u als onderneming bij RVO subsidie of financiering aanvraagt, kan er sprake zijn van (toegestane) staatssteun. Denk hierbij ook aan een fiscaal voordeel, een lening, krediet of borgstelling.

Waarom geldt er een publicatieplicht?

In verschillende Europese staatssteunkaders zijn de voorwaarden vastgelegd wanneer het verstrekken van staatssteun is toegestaan. De Europese Commissie vindt transparantie van staatssteun belangrijk voor de correcte toepassing van de staatssteunregels. Transparantie leidt namelijk tot een betere naleving van de regels, een betere verantwoording en een doelmatigere besteding van overheidsmiddelen. In de Europese staatssteunkaders is daarom de verplichting opgenomen om gegevens te publiceren over onder meer de ontvanger van de steun en de soort subsidie. 

Wanneer geldt er een publicatieplicht?

U kunt met deze publicatieplicht te maken hebben wanneer:

  • u een ondernemer bent,
  • u staatssteun ontvangt, en
  • de hoogte van het aan u verleende bedrag boven een bepaalde drempel uitkomt.

Wat zijn de drempelbedragen?

De hoogte van de drempel hangt af van het staatssteunkader, dat van toepassing is. Als u subsidie op grond van een regeling ontvangt, kunt u in de (toelichting op de) regeling lezen of de door u gevraagde subsidie al dan niet als staatssteun wordt aangemerkt en welk staatssteunkader van toepassing is. In de loop van 2023 worden de drempelbedragen gelijkgetrokken. Het drempelbedrag voor de sectoren visserij en primaire landbouw wordt dan € 10.000. Voor de overige sectoren wordt het drempelbedrag € 100.000.

Welke gegevens worden gepubliceerd?

Wanneer er een publicatieplicht geldt, betekent dit dat gegevens over uw subsidieverlening worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Het gaat daarbij om:

  • de naam van de begunstigde;
  • het KVK-nummer;
  • het soort onderneming (kmo of grote onderneming);
  • het steunbedrag;
  • het steuninstrument;
  • de datum van toekenning van steun.

De publicatie van de gegevens is een momentopname. Alleen de gegevens van de subsidieverlening worden gepubliceerd. Eventuele wijzigingen worden niet verwerkt. De publicatie vindt plaats uiterlijk een half jaar na de datum van de subsidieverlening. Bij steun in de vorm van belastingvoordelen, vindt de publicatie plaats binnen één jaar vanaf de datum waarop de belastingaangifte moet zijn ingediend. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Bent u tevreden over deze pagina?