Subsidiespelregels

Laatst gecontroleerd op:
29 juli 2022
Gepubliceerd op:
12 november 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert veel subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie (EU). Per ministerie gelden andere subsidiespelregels. Op deze pagina vindt u daarom een overzicht.

In de subsidiespelregels vindt u algemene informatie over bijvoorbeeld:

  • algemene bepalingen;
  • subsidiabele kosten;
  • algemene eisen waaraan een aanvraag moet voldoen;
  • gestelde voorwaarden aan de subsidieontvanger.

Subsidiespelregels ministeries

Maak een keuze uit onderstaande ministeries en bekijk de informatie over de spelregels.

Subsidiespelregels Europese Unie

Ook voor subsidies vanuit de EU gelden algemene subsidiespelregels. Op de website van de Europese Commissie leest u hoe EU-financiering precies werkt. U vindt hier informatie over de diverse soorten EU-financieringen, aanvraagprocedures, voorwaarden en spelregels.

Spelregels voor staatssteun

Vraagt u subsidie of een andere financiering aan voor uw bedrijf? Dit valt bijna altijd onder staatssteun. Hiervoor gelden Europese regels. U mag bijvoorbeeld voor elk project een maximaal percentage of bedrag aan subsidie ontvangen.

Totaal subsidies niet boven grens (cumulatie)

Als u voor één project meer subsidies of financieringen aanvraagt, moet u die bedragen bij elkaar optellen. Het totaal van de subsidies mag niet hoger zijn dan de grens. Gebeurt dat wel? Dan wordt uw aanvraag misschien afgewezen, omdat u het maximale bedrag aan staatssteun al heeft ontvangen.

Wat de regels voor staatssteun zijn voor uw subsidie of financiering, hangt af van de regeling. U leest meer op de pagina van de regeling.

Publicatieplicht staatssteun

Wanneer u als onderneming een subsidie bij ons aanvraagt kan er sprake zijn van (toegestane) staatssteun. Ook bij een ander soort financiering, zoals een lening, krediet of borgstelling, kan dat het geval zijn. Bij het ontvangen van financiering krijgt u soms te maken met een publicatieplicht staatssteun.

Specifieke spelregels per subsidie

Een uitgebreid overzicht van onze subsidies vindt u in onze Subsidie- en financieringswijzer. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat. Per regeling vindt u de daarvoor geldende subsidiespelregels.

Bent u tevreden over deze pagina?