Subsidiespelregels ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gepubliceerd op:
12 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
29 januari 2021

Wij voeren subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries. De algemene subsidiespelregels verschillen per ministerie.

Subsidies die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt, dienen te passen in haar beleid. Denkt u bijvoorbeeld aan subsidies die gericht zijn op:

  • het bevorderen van de democratische rechtsstaat;
  • het decentraal bestuur;
  • het management en personeelsbeleid van openbare diensten;
  • het bouwen, wonen en de woonomgeving.

Welke subsidiespelregels gelden voor het ministerie van BZK?

Voor subsidies die wij in opdracht van het ministerie van BZK uitvoeren, gelden de volgende algemene spelregels:

Specifieke spelregels per subsidie

Een uitgebreid overzicht van onze subsidies vindt u in onze Subsidie- en financieringswijzer. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat. Per regeling vindt u de daarvoor geldende subsidiespelregels.

Vragen over subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?