Subsidiespelregels ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gepubliceerd op:
13 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
29 januari 2021

Wij voeren subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries. De algemene subsidiespelregels verschillen per ministerie.

Subsidies die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verstrekt, dienen te passen in haar beleid. Denkt u bijvoorbeeld aan subsidies die gericht zijn op:

  • infrastructuur;
  • milieubeheer;
  • luchtvaart en luchtverkeer;
  • ruimtelijke ordening.

Welke subsidiespelregels gelden voor het ministerie van IenW?

Voor subsidies die wij in opdracht van het ministerie van IenW uitvoeren, gelden de volgende algemene spelregels:

Specifieke spelregels per subsidie

Een uitgebreid overzicht van onze subsidies vindt u in onze Subsidie- en financieringswijzer. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat. Per regeling vindt u de daarvoor geldende subsidiespelregels.

Vragen over subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?