Open voor aanvragen

TSE Industrie studies

Gepubliceerd op:
19 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2023

Bent u ondernemer en onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een project voor een uitontwikkelde technologie? Helpt u met dit project de CO2-uitstoot in 2030 of daarvoor te verminderen? Vraag dan de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies aan.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 3 april 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
zondag 31 maart 2024
15:00 (CEST)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Voor een haalbaarheids- of milieustudie maximaal € 2.000.000 per project. Voor een vergelijkbare studie maximaal de volledige subsidie die u mag ontvangen aan de-minimissteun.
Totaal budget:
€ 20.000.000
Verleend:
€ 5.488.510
In behandeling:
€ 10.235.924
Nog beschikbaar:
21 % (€ 4.275.566)

Waar krijgt u subsidie voor?

U krijgt subsidie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject of milieu-investering in de industrie. Uw project helpt de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, tegen lage kosten. U kunt subsidie aanvragen voor 3 typen studies:

Haalbaarheidsstudie

U doet een haalbaarheidsstudie voor een pilotproject. We noemen dit ook wel een 'pilotproject experimentele ontwikkeling'. Hierin test u een innovatieve CO2-verminderende techniek onder echte omstandigheden. De techniek moet vernieuwend zijn. We vergelijken die met de internationale stand van onderzoek en techniek. In de studie onderzoekt u vooraf de haalbaarheid van uw project.

U doet een haalbaarheidsstudie om te kunnen besluiten of u doorgaat met het project. U laat objectief de sterke en zwakke punten van uw project zien. U brengt de kansen en risico’s in kaart. Hierbij geeft u aan wat u nodig heeft om uw project uit te voeren. U laat de kans van slagen zien.

Milieustudie

Bij een milieustudie stelt u de vraag welke investeringen u nodig heeft om een hoger niveau aan milieubescherming te halen. Een milieustudie helpt uw bedrijf de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden.

Bent u van plan om een milieu-investering te doen? Een milieu-investering is bijvoorbeeld een 'demonstratieproject', waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een voor Nederland nieuwe techniek. Het kan ook de voorbereiding zijn op een investering in een project voor een uitontwikkelde techniek. De investering mag niet onder onderzoek en ontwikkeling vallen.

Let op: doet u een milieustudie naar een technologie die al uitontwikkeld is? Dan vallen alleen de kosten van derden onder de subsidie.

Vergelijkbare studie

In een vergelijkbare studie onderzoekt u een milieu-investering in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie die niet valt onder een milieustudie. Het gaat een investering die niet onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) valt, zoals:

  • studies naar ver ontwikkelde biobrandstoffen;
  • projecten voor afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS);
  • projecten waarin een andere partij het milieuvoordeel krijgt dan de partij die al een duurzame investering wil doen.

Voor de aanvraag van een vergelijkbare studie heeft u een de-minimis verklaring nodig.

Programmalijnen

U vraagt subsidie aan voor de 3 typen studies binnen een van de 5 onderstaande programmalijnen. Hieronder leest u een korte samenvatting van iedere programmalijn. Alle informatie over de programmalijnen vindt u in de download onder de programmalijnen.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de zojuist genoemde thema's. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling. En aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Instructiefilmpje aanvraag TSE Hernieuwbare Energie

Bekijk in dit instructiefilmpje (van een andere regeling) hoe het aanvraagportaal werkt.

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt subsidie aan in ons digitale aanvraagportaal. Aanvragen van de subsidie duurt ongeveer 1,5 uur. Sla tussendoor op als u later verdergaat. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult.

Met de knop 'Uw aanvraag direct regelen' onder Aanvragen, komt u met eHerkenning bij het aanvraagportaal. Loopt u vast of heeft u andere problemen bij uw aanvraag? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs via het Bel-me-terug-formulier. Die helpt u dan stap voor stap bij de invulling van uw aanvraag.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Aanvragen

De regeling is open vanaf 3 april 2023, 09:00 uur tot 31 maart 2024, 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' onderaan deze pagina, komt u in ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Meer weten?

Vragen over TSE Industrie studies?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?