Open voor aanvragen

TSE Industrie studies

Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2024
Gepubliceerd op:
19 juni 2017

Bent u ondernemer en wilt u een innovatie of al uitontwikkelde technologie testen of demonstreren in de industrie? Wilt u weten of dit haalbaar is of welke milieu-investering u nodig heeft? Helpt u met dit project de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie verminderen, binnen 10 jaar na de afloop van de studie? Vraag dan de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies aan.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 1 mei 2024
09:00
Einddatum:
maandag 31 maart 2025
17:00
Voor een haalbaarheids- of milieustudie maximaal € 4.000.000 per project. Voor een vergelijkbare studie maximaal het bedrag dat u mag ontvangen aan de-minimissteun.
Totaal budget:
€ 26.399.992
Verleend:
€ 0
In behandeling:
€ 15.626.943
Nog beschikbaar op 8 juli 2024:
41 % (€ 10.773.049)
Aanvullende informatie:
Voor onderzoek naar waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL) is er een apart budget van € 10 miljoen.

Wilt u onderzoek doen binnen de waterstofindustrie? Bekijk dan de subsidie TSE Industrie studies voor waterstof en groene chemie

Waarvoor krijgt u subsidie?

U wilt een innovatie of al uitontwikkelde technologie testen of demonstreren die helpt de CO2-uitstoot in industriële processen te verminderen tegen lage kosten. U wilt weten of dit haalbaar is of welke milieu-investering u nodig heeft. U kunt subsidie aanvragen voor 3 typen studies. Vraag ons om advies als u twijfelt over de categorie waaronder uw studie valt.

Haalbaarheidsstudie

U doet een studie om u voor te bereiden op een pilotproject. Het doel van de studie is om een weloverwogen besluit te nemen of u wel of niet doorgaat met de uitvoering van het pilotproject. De studie bestaat vooral uit deskresearch. U laat objectief de sterke en zwakke punten van uw project zien. U brengt de kansen en risico’s in kaart. Hierbij geeft u aan wat u nodig heeft om uw project uit te voeren. U laat de kans van slagen zien.

Milieustudie

U doet een studie om u voor te bereiden op een demonstratieproject  of een project naar een al uitontwikkelde technologie. Bij een milieustudie stelt u de vraag welke investeringen u nodig heeft om een hoger niveau aan milieubescherming te halen. Een milieustudie helpt uw bedrijf de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden. 

Alleen de onderdelen van de studie die u nodig heeft om te kunnen besluiten over de investering, vallen onder de subsidie. Denk aan pre-engineering of onderdelen van Front End Engineering Design (FEED).

Let op: doet u een milieustudie naar een technologie die al uitontwikkeld is? Dan vallen alleen de kosten van anderen (derden: niet uit dezelfde groep) onder de subsidie.

Vergelijkbare studie

In een vergelijkbare studie onderzoekt u een milieu-investering in een demonstratieproject of in een project met een al uitontwikkelde technologie die niet valt onder een milieustudie. Het gaat om een investering die niet onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) valt.

Voor de aanvraag van een vergelijkbare studie heeft u een de-minimis verklaring nodig. U geeft hierin aan hoeveel ‘de-minimissteun’ uw bedrijf heeft ontvangen. 

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Voor welke onderwerpen vraagt u subsidie aan? 

U kunt denken aan de volgende onderwerpen: 

  • studies naar procesefficiëntie;
  • studies naar vervanging van primaire grondstoffen door secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen; 
  • studies naar afvang, gebruik en opslag van CO2;
  • studies naar elektrificatie. 

Waarvoor krijgt u geen subsidie?

U krijgt geen subsidie voor:

  • studies naar de geologische opslag van CO2 op land;
  • studies naar CO2-afvang bij elektriciteitsproductie of elektriciteit en warmteproductie uit fossiele brandstoffen, met uitzondering van afvalverbrandingsinstallaties (AVI) of afvalenergiecentrales (AEC);
  • studies naar de haalbaarheid van projecten over investeringen in uitrusting, machines en industriële productiefaciliteiten die gebruikmaken van fossiele brandstoffen (inclusief aardgas). Wel onder deze subsidie vallen: studies naar de haalbaarheid van projecten over de installatie van uitbreidingen die het niveau van milieubescherming verbeteren van bestaande uitrusting, machines en industriële productie-installaties verbeteren. Maar alleen als die niet leiden tot een uitbreiding van de productiecapaciteit of tot een hoger verbruik van fossiele brandstoffen.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de zojuist genoemde onderwerpen. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling. En aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Aanvragen

Vraag deze subsidie aan vanaf 1 mei 2024, 09:00 uur tot 31 maart 2025, 17:00 uur. Bekijk welke stappen u neemt en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Beheer uw aanvraag

Heeft u al een project lopen? Onder de knop 'Na uw aanvraag' leest u hoe u de voortgang en wijzigingen van uw project doorgeeft. Ook leest u hoe u vaststelling aanvraagt voor uw subsidie.

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

Vragen over TSE Industrie studies?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?