Open voor aanvragen

TSE Industrie studies

Gepubliceerd op:
19 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
15 november 2022

Bent u ondernemer en onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een project voor een uitontwikkelde technologie? Helpt u met dit project de CO2-uitstoot in 2030 of daarvoor te verminderen? Maak dan gebruik van de regeling Topsector Energie (TSE) Industrie studies.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 31 maart 2023
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 10.599.999
Verleend:
€ 6.602.466
In behandeling:
€ 5.217.614
Nog beschikbaar
0 % (€ 0)

Het budget voor deze regeling is overtekend.
Dat betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is. Meestal keuren we niet alle  aanvragen goed. Blijf daarom gewoon aanvragen.

3 typen studies

Met deze regeling vraagt u subsidie aan voor 3 typen studies:

Haalbaarheidsstudie

Een studie die voorafgaat aan een pilotproject. We noemen dit een pilotproject experimentele ontwikkeling. U test in een pilotproject een innovatieve CO2-verminderende techniek onder echte omstandigheden. De techniek moet vernieuwend zijn vergeleken met de internationale stand van onderzoek en techniek. In de studie vooraf onderzoekt u de mogelijkheid van dat project. Om deze studie gaat het.

U doet een haalbaarheidsstudie om de besluitvorming over de voortzetting van uw project te helpen. U laat objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van uw project zien. U brengt de kansen en risico’s in kaart. Hierbij geeft u de middelen aan die nodig zijn om uw project uit te voeren. U laat de kans van slagen zien.

Milieustudie

Een studie als voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder onderzoek en ontwikkeling vallen. Een milieu-investering kan bijvoorbeeld een 'demonstratieproject' zijn, waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een voor Nederland nieuwe techniek. Het kan ook de voorbereiding zijn op een investering in een project voor een uitontwikkelde techniek.

Bij een milieustudie is de vraag of investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te halen. Een milieustudie helpt een bedrijf de milieu-uitgangssituatie te bepalen. En een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden.

Vergelijkbare studie

Dit is een studie als voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie, die niet valt onder een milieustudie. Het gaat dan om investeringen die niet onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (pdf) vallen. Zoals:

  • studies naar geavanceerde biobrandstoffen;
  • projecten voor afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS);
  • of projecten waarin een andere partij het milieuvoordeel krijgt dan de partij die al een duurzame investering wil doen.

Voor de aanvraag van een vergelijkbare studie, is een de-minimis verklaring nodig. Vraag ons om advies als u twijfelt over de categorie waaronder uw studie valt. 

Lees meer over Publicatieplicht staatssteun.

Deze subsidie is op basis van 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Dit betekent dat wij aanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst. 

Programmalijnen

U vraagt subsidie aan voor de 3 typen studies binnen een van de onderstaande programmalijnen. Hieronder leest u een korte samenvatting per programmalijn. Alle informatie over de programmalijnen vindt u in de download onderaan deze paragraaf. 

Overzicht programmalijnen

Programmalijn Omschrijving
Programmalijn 1: Sluiting van industriële ketens Deze programmalijn is voor innovaties in industriële ketens. U neemt daarbij ook reststromen mee. Daarbij spelen recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen voor producten van hoge kwaliteit een belangrijke rol.
Programmalijn 2: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem Deze lijn is voor het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen. Ze zijn voor een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
Programmalijn 3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

Dit programma heeft als aandachtpunt de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor compleet klimaatneutrale productieprocessen in 2050. Ze zijn zo goed mogelijk geëlektrificeerd. En helemaal ingepast in het duurzame energiesysteem.

Programmalijn 4: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)

In dit thema staan afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂ centraal. Deze programmalijn richt zich uitsluitend op grootschalige toepassingen van de gehele keten van CC(U)S:

  • of een deel ervan (het deel waarvoor op dit moment geen sluitende businesscase mogelijk is);
  • hetzij als vervolg op deze studie;
  • hetzij na een tussenstap van een pilot.
Programmalijn 5: Overige CO2-verlagende maatregelen Hieronder vallen studies naar pilot- en demonstratieprojecten voor CO2-verminderende maatregelen in de industrie. Het zijn andere maatregelen dan in programmalijn 1 tot en met 4.

Programmalijn 6: Milieu-investering in uitontwikkelde technologie

Deze programmalijn helpt milieustudies als voorbereiding op investeringen in uitontwikkelde technologie. De subsidiebehoefte moet groter zijn dan € 25.000. Alleen kosten die zijn uitbesteed, krijgen subisidie.

 

Subsidie berekenen

Op de pagina Subsidie berekenen leest u welke kosten onder deze subsidie vallen. Ook leggen we uit hoe u uw subsidie berekent.

Voorwaarden

Het project moet passen in de beschrijving van de programmalijnen TSE Industrie studies. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Bekijk de specifieke beoordelingscriteria en de algemene voorwaarden via onderstaande pagina's.

Aanvragen

De regeling is open vanaf 1 april 2022 09:00 uur tot 31 maart 2023 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Uw projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over Topsector Energiestudies Industrie?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?