Bijna open voor aanvragen

Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)

Gepubliceerd op:
13 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
20 september 2023

Is internationale samenwerking interessant voor uw bedrijf? Met Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) kunt u subsidie krijgen om uw energie-innovatieproject op uw locatie te demonstreren met buitenlandse partners. Uw Nederlandse partners kunnen ook meedoen. Maak gebruik van deze financiële steun om uw energie-innovatieproject naar een hoger niveau te tillen.

Startdatum:
dinsdag 19 september 2023
Einddatum:
vrijdag 24 november 2023

Webinar Clean Energy Transition Partnership

Bent u ondernemer of onderzoeker en wilt u een energie-innovatie testen of demonstreren? Wilt u dat doen met een of meer internationale partners? Meld u dan aan voor ons webinar en hoor alles over de aanvraag van een subsidie van CETPartnership.

Verwachte planning nieuwe aanvraagronde

 • woensdag 20 september 2023
  Start indienen van vooraanmelding
 • woensdag 22 november 2023
  Einddatum van vooraanmelding bij CETPartnership
  Deadline
 • vrijdag 24 november 2023
  Einddatum van vooraanmelding bij ons
  Deadline
 • donderdag 25 januari 2024
  Start indienen volledige subsidieaanvraag
 • woensdag 27 maart 2024
  Einddatum volledige subsidieaanvraag
  Deadline

Waar krijgt u subsidie voor?

Deze subsidie dekt een deel van de kosten van uw internationale samenwerkingsproject. Denk aan:

 • kosten voor onderzoek en ontwikkeling
 • kosten voor apparatuur
 • reis- en verblijfskosten

U heeft hierdoor de mogelijkheid om uw innovatie te laten zien op uw locatie in samenwerking met buitenlandse partners. Nederlandse partners kunnen ook meedoen. Daarmee kunt u uw innovatieve oplossingen demonstreren aan een breder publiek en mogelijke investeerders. Dit vergroot uw zichtbaarheid en maakt uw positie op de internationale energiemarkt sterker.

Wat zijn de voorwaarden?

Internationale voorwaarden

De oproep voor het aanvragen van deze subsidie wordt stap voor stap bekendgemaakt. De inhoud is nu al beschikbaar op de website van CETPartnership. Het is nog wel een concept. Op 13 september 2023 is de officiële bekendmaking. De documenten op de website van CETPartnership bespreken alle details over de voorwaarden voor Nederlandse deelnemers aan deze subsidie (in Engels). Dit is een bijlage bij de 'Call tekst'.

Nederlandse voorwaarden

Als Nederlandse deelnemer vraagt u deze subsidie straks aan via de volgende Nederlandse regelingen: 

U moet voldoen aan de voorwaarden van deze regelingen. U mag alleen dan meedoen aan een CETPartnership-subsidieproject.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U moet uw project eerst verplicht vooraanmelden door een 'pre-proposal' in te dienen bij CETPartnership en bij ons. Als uw voorstel positief wordt beoordeeld, vraagt u de subsidie aan. De uitkomst hoort u van CETPartnership. U vraagt deze subsidie vervolgens aan via de Nederlandse regelingen Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Om de subsidie te krijgen doet u ook een aanvraag bij het CETPartnership zelf.

Vraag ons om advies

Ziet u een andere innovatieregeling van ons of van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) die beter past bij uw project dan de DEI+ of de HER+? Het is ook mogelijk deze subsidie voor samenwerking met buitenlandse partners aan te vragen als u gebruik wilt maken van een andere innovatieregeling. Wij adviseren u graag over de juiste regeling voor uw situatie.

Vooraanmelden

Voor uw vooraanmelding bij het CETPartnership vult u samen met uw buitenlandse partners het vooraanmeldingsformulier in. Dit formulier bestaat voor een groot deel uit een projectplan en een begroting. U vindt het vooraanmeldingsformulier op de website van CETPartnership.

Zorg ervoor dat u de vooraanmelding uiterlijk op 22 november 2023 om 14:00 uur bij CETPartnership inzendt. Gebruik hiervoor het online indienprogramma van CETPartnership.

Voor uw vooraanmelding bij ons vult u samen met uw Nederlandse partners ons online ideeformulier in. Zorg ervoor dat u duidelijk beschrijft wat de Nederlandse partners doen. Het ideeformulier moet u uiterlijk op 24 november 2023 bij ons hebben ingeleverd.

Stappenplan

Achtergrond

Het CETPartnership werkt aan 7 thema’s; die heten de Transition Initiatives (TRIs). Partners van verschillende landen werken samen aan specifiek strategisch onderzoek en de uitdagingen van de innovatie-agenda. Dat heet de 'Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) Challenge'. Lees meer op de website van  CETPartnership.

Meer weten?

Vragen over CETPartnership?

Neem contact op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?