Gesloten voor aanvragen

Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)

Gepubliceerd op:
13 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2023

Ziet uw bedrijf kans om de ontwikkeling van uw energie-innovatie te versnellen door internationaal samen te werken? Of wilt u een innovatie op uw locatie demonstreren, in samenwerking met buitenlandse partners? Dan is de subsidie Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) misschien interessant voor u.

De verplichte vooraanmelding is gesloten. U kunt zich niet meer aanmelden.

Internationaal samenwerken

Deze subsidie is voor kleine en grote innovatieprojecten. Ondernemers en onderzoekers kunnen hiermee kennis en ervaring opdoen in samenwerking met een ander land. De innovatie moet belangrijk zijn voor de energie- en klimaattransitie in de landen die eraan meedoen. 

CETPartnership is een initiatief voor Europese samenwerking om de  energie- en klimaattransitie te versnellen. De Europese Unie betaalt een deel van de subsidie. Het doel van het initiatief is ondernemers en onderzoekers internationaal te laten samenwerken. Het geld komt van ruim 40 nationale en regionale subsidieprogramma’s uit 30 landen, waarvan 26 EU-landen.

Wij zijn samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) partner van CETPartnership. Wij maken het mogelijk dat Nederlandse partijen meedoen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is ook partner van CETPartnership en komt met een eigen regeling.

Voorwaarden

De oproep voor CETPartnership is officieel bekendgemaakt op 14 september 2022. Bekijk voor de details de documenten over CETpartnership ('Call documents').

Het ministerie van EZK doet mee door nationale subsidies beschikbaar te stellen. Het gaat dan om de volgende regelingen:

U moet voldoen aan de voorwaarden van de regelingen. U mag alleen dan meedoen aan een CETPartnership-subsidieproject.

De voorwaarden voor Nederlandse deelnemers worden in de officiële tekst op de website van CETPartnership uitgelegd. Dit is een bijlage bij de 'Call text' . Lees deze tekst goed.

Aanvraagproces

U moet uw project verplicht vooraanmelden (een 'pre-proposal' indienen). Na een positieve beoordeling van uw voorstel, vraagt u de subsidie aan. U doet dit via de Nederlandse regelingen Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Of via  de regeling ERA-NET Energieprojecten of een regeling van  NWO, als uw voorstel daarbij past. Daar adviseren wij u over. U vraagt de subsidie samen met uw buitenlandse partners ook aan bij het CETPartnership.

De verplichte vooraanmelding is gesloten. De vooraanmelding moest uiterlijk 23 november 2022 om 14:00 uur bij CETPartnership binnen zijn.

Na uw aanvraag

In juni 2023 hoort u of u de CETPartnership subsidie ook echt krijgt.

Achtergrond

Het CETPartnership werkt aan 7 thema’s; die heten de Transition Initiatives (TRIs). Partners van verschillende landen werken samen aan specifiek strategisch onderzoek en de uitdagingen van de innovatie-agenda. Dat heet de 'Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) Challenge'. Lees meer op de website van  CETPartnership.

Meer weten?

Vragen over CETPartnership?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?