Open voor aanvragen

EKOO: Elektriciteit

Laatst gecontroleerd op:
13 juni 2024
Gepubliceerd op:
6 mei 2024

Onderzoekt of ontwikkelt uw bedrijf mogelijkheden voor prestatieverbeteringen voor de opwek van hernieuwbare (duurzame) energie? Zorgt u voor veel meer capaciteit? Of zorgt u voor hergebruik van grondstoffen en materialen en gebruikt u die zo goed mogelijk? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Vraag dan subsidie aan met de regeling Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) Elektriciteit.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 4 juni 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 20 augustus 2024
17:00
Maximale subsidie per project
€ 500.000
Totaal budget:
€ 5.000.000
Aanvullende informatie:
Dit is een tender (de hoogste scorende projecten op een aantal vaste criteria krijgen subsidie)

Waarvoor krijgt u subsidie?

Deze subsidie is voor zeer innovatieve ontwikkelingen die een grootschalig consortium van samenwerkende partijen nog niet kan oppakken. De innovaties zorgen voor een radicale verandering door bijvoorbeeld serieuze prestatieverbeteringen van een bestaand product of bestaande dienst.

Uw innovatie moet uiterlijk in 2034 op de markt komen. Ook moet uw innovatie een belangrijke doorbraak zijn en concrete oplossingen bieden op de thema’s hieronder. Uw onderbouwt de slaagkans van uw innovatie in uw projectplan. U motiveert dit met marktkennis, bronnen en argumenten.

Voor welke innovatiethema's?

U krijgt subsidie als uw innovatie een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject is. U moet een duidelijke oplossing bieden binnen een van deze 2 innovatiethema’s:

Welke kosten krijgt u vergoed?

De subsidie vergoedt de kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. 

  • Een groot bedrijf krijgt 40% van de kosten vergoed.
  • Een middelgroot bedrijf krijgt 50% vergoed.
  • Een klein bedrijf krijgt 60% vergoed.
  • We trekken 15% van het subsidiepercentage voor bedrijven af als u niet voldoet aan de voorwaarden van een samenwerkingsverband. 
  • Een onderzoeksorganisatie die niet-economische activiteiten uitvoert, krijgt 80% vergoed. Niet-economische activiteiten zijn activiteiten die niet direct te maken hebben met winstmaken of economisch gewin.

Wilt u weten of uw bedrijf middelgroot of klein is? Doe dan de mkb-toets.

Voorwaarden

Naast de specifieke voorwaarden voor deze regeling, moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Ga daarvoor naar Algemene voorwaarden en afwijzingsgronden. U vindt ze hieronder.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt subsidie aan via ons digitale aanvraagportaal. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult.  

Aanvragen

U vraagt deze subsidie aan van 4 juni, 09:00 uur tot en met 20 augustus 2024, 17:00 uur. Met de knop 'Uw aanvraag direct regelen' komt u bij het aanvraagportaal. Sla uw aanvraag tussendoor op als u later verder gaat. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' op deze pagina, komt u op ons digitaal aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Waar vindt u de informatie over deze subsidieregeling terug in officiële bekendmakingen?

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?