Open voor aanvragen

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Gepubliceerd op:
17 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
11 augustus 2022

Wilt u samen met andere partijen in een consortium werken aan complete, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kunt u subsidie aanvragen met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Deze regeling richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 juli 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 6 september 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 81.400.000
Verleend:
€ 0
In behandeling:
€ 0
Nog beschikbaar
100 % (€ 81.400.000)

Deze regeling opent op 1 juli, 09:00 uur. U kunt alleen subsidie aanvragen als u de verplichte vooraanmelding heeft gedaan.

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% minder zijn dan in 1990. En in 2050 95% minder. Het missiegedreven innovatiebeleid stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. Innovatieve oplossingen moeten op tijd en flink bijdragen aan deze klimaatdoelen. Daarom moeten consortia van samenwerkende partijen deze innovatieve oplossingen in onderlinge samenhang ontwikkelen. In een consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven samen. Ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties in de praktijk toe.

Subsidiethema's

Voorwaarden MOOI 2022

Om in aanmerking te komen moet uw project in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In het project ontwikkelt u de oplossingen en innovaties in een duidelijk samenhangende aanpak. Die richten zich op de opgaven uit het Klimaatakkoord. De betrokken partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband. Zoals vernieuwende mkb’ers en belanghebbenden. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld:
  • leveranciers;
  • afnemers;
  • gebruikers en;
  • lokale partijen.
 • Aanvragers moeten een voorstel doen voor een innovatieplan met daarin concrete, SMART-opgestelde mijlpalen (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Daarmee volgen we de voortgang.
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer.
 • De subsidie is maximaal € 4 miljoen voor ieder MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving (missie B in de bijlage Gebouwde omgeving) is dat maximaal € 7 miljoen.

Alle wijzigingen staan in de MOOI 2022-regeling die op 13 december 2021 is gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is de wettelijke tekst met de volledige beschrijving van de MOOI-thema’s in 2022.

Aanvragen

Heeft u een vooraanmelding gedaan? Dan vraagt u vanaf 1 juli, 09:00 uur tot 6 september 2022, 17:00 uur subsidie aan. U kon de verplichte vooraanmelding doen tot 19 april 2022, 17:00 uur.

U vraagt aan via de knop 'Uw aanvraag direct regelen'.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?