Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Gepubliceerd op:
6 maart 2024
Laatst gecontroleerd op:
25 maart 2024

Wilt u samen met andere partijen in een consortium werken aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen voor elektriciteit, gebouwen, industrie of biobased circular? En richt u zich op gebruik in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Vraag dan subsidie aan met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). 

Voor welke missie wilt u subsidie aanvragen?

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor meerjarige samenwerking en ontwikkeling van innovaties die de gebouwde omgeving sneller verduurzamen gericht op eerste toepassing binnen 5 jaar.

Aanvragen vanaf 4 juni 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor meerjarige samenwerking in onderzoek naar innovaties die de industrie verduurzamen gericht op een praktische toepassing binnen 10 jaar.

Aanvragen vanaf 4 juni 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor meerjarige samenwerking aan onderzoek met als doel de ontwikkeling van het elektriciteitssysteem te versnellen en de kwaliteit verbeteren gericht op een praktische toepassing binnen 10 jaar.

Aanvragen vanaf 4 juni 2024.

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidie voor innovaties in polyester of poly(ester)amide biopolymeren op basis van koolhydraten (BioBased Circular) in een consortium van minimaal 3 organisaties met een multidisciplinaire aanpak.

Aanvragen vanaf 4 juni 2024.

De MOOI is een van de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Dit betekent dat u voor deze subsidie ook moet voldoen aan de algemene voorwaarden die gelden voor alle Topsector Energieregelingen. Bekijk alle subsidies voor energie-innovatie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?