Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MOOI: Elektriciteit

Gepubliceerd op:
19 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 december 2022

Werkt u samen met andere partijen aan meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling in (onderdelen van) het elektriciteitssysteem? Gericht op toepassing in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kunt u subsidie aanvragen met de regeling MOOI: Elektriciteit.

Startdatum:
vrijdag 1 juli 2022
07:00 (CEST)
Einddatum:
dinsdag 6 september 2022
15:00 (CEST)
Totaal budget:
€ 21.000.000

Deze regeling is op dit moment gesloten. U kunt niet meer aanvragen. U kon alleen subsidie aanvragen na de verplichte vooraanmelding.

Deze subsidie is voor innovatieprojecten die het elektriciteitssysteem CO2-vrij helpen maken. Uw aandacht ligt daarbij op de opschaalbaarheid van duurzame energie-opwek. U kijkt daarbij ook naar betaalbaarheid en ruimtegebruik en hoe de duurzame energie in het energiesysteem past. Het systeem moet betrouwbaar en veilig zijn. Het moet omgaan met de schommelingen in vraag en aanbod. We moeten beter en slimmer gebruikmaken van bestaande en toekomstige energiesystemen.

Hoe passen we de oplossing in de omgeving toe op een manier die de maatschappij accepteert? Dat vraagt ook aandacht voor meervoudig ruimtegebruik en de afspraken en keuzes die daarbij horen.

Doel

De MOOI 2022 stimuleert onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Die moeten ons helpen in bij overgang naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening. Gericht op een eerste toepassing uiterlijk in 2032.

Daarnaast zijn de mogelijkheid van medegebruik en de milieukwaliteit van de Noordzee en het landelijke gebied belangrijk.

Innovatiethema’s MOOI: Elektriciteit

Het MOOI 2022-thema Elektriciteit stimuleert oplossingen op de volgende thema's:

  • innovaties als samenhangend onderdeel van windenergiegebieden op zee;
  • innovaties voor drijvende zonneparken op de Noordzee;
  • innovaties als samenhangend onderdeel van hernieuwbare elektriciteitsproductieparken op land of binnenwater;
  • innovaties als samenhangend onderdeel van hernieuwbare elektriciteitsproductie op grote daken of infrastructuur.

Wilt u precies weten wat we onder deze thema's verstaan? U leest het op de pagina MOOI: Elektriciteit - thema's.

Wilt u informatie over de MOOI 2022, de voorwaarden, de kosten en activiteiten waar de subsidie voor is? Lees dit in de MOOI 2022-handleiding en themabeschrijvingen.

Downloads

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikking. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

  • Voortgangsrapportage: voeg bij het formulier toe het openbare voortgangsrapport en de projecttabel mijlpalen (alleen voor RVO). Gebruik hiervoor de formats op deze pagina.
  • Aanvraag vaststelling: stuur mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage. Gebruik hiervoor het format op deze pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Vragen over MOOI?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?